Automaty skończone

Are there any programming languages you don’t enjoy using?

Rob Pike: I'm not comfortable thinking about types before data and functions, so I don't enjoy languages like Java and C++ but I respect them and can be effective in them. But their bureaucracy – the need to tell computer even the simplest things it should be able to figure out for itself – can wear me down. My OSCON keynote on this topic last year, called Public Static Void seemed to strike a chord with people.

1. Napisz program, który – przepisując wejście na wyjście – będzie zastępować jednym znakiem odstępu każdy ciąg złożony z jednego lub kilku znaków odstępu lub tabulacji.

Na przykład, następujący ciąg:

1[spacja][spacja]2[tab][tab]3[tab][tab][spacja]4

powinien zostać przepisany na wyjście jako:

1[spacja]2[spacja]3[spacja][spacja]4

Przykładowy automat skończony do tego zadania:

[Automat skończony]

2. Napisać program usuwający komentarze z tekstu programu napisanego w C.

Dodatkowa lektura