Elementarz 1

1. Napisz program obliczający wartość każdego z poniższych wyrażeń:

  1. n1=5+3*8/2-3
  2. n2=2%2+2*2-2/2
  3. n3=2*4*(5+9/2)

2. W miejsce kropek „...” wpisz kod, tak aby powstały działające programy.

/* Program ten wypisuje liczby z tablicy tabela[]
   w odwrotnej kolejności: 12, 6, 4, 2, 1 */
#include <stdio.h>
int main() {
   int tabela[] = {1, 2, 4, 6, 12};
   for (...)
      ...
   return 0;
}

3. Napisać program, który robi to co poprzedni program, ale tym razem zamiast pętli „for” należy użyć pętli „while”.

4. Napisać program obliczający silnię z podanej, niezbyt dużej, liczby naturalnej.

5. Student G. Apa dostał od kolegi na kartce kod programu zliczającego znaki odstępu, tabulacji i nowego wiersza. Niestety jego młodszy brat pociął kartkę na kawałki zawierające po jednym wierszu kodu, a następnie kawałki te wymieszał. Uporządkuj te kawałki, tak aby powstał działający program.

/* zlicz znaki odstępu, tabulacji
{
}
#include &lt;stdio.h>
i nowego wiersza */
else if (c == '\t')
int main ()
int c;
nt = 0;
nl = 0;
while ((c=getchar()) != EOF)
++nl;
if (c == ' ')
++nb;
nb = 0;
return 0;
++nt;
int nb, nt, nl;
printf("%d %d %d\n", nb, nt, nl);
else if (c == '\n')