Elementarz 2

[Algorithm]

Remember, good code is like a good joke: It needs no explanation.

[old school programming wisdom]

1. Poniższy – zawierający wiele błędów – program dla podanej z klawiatury liczby M ma obliczyć najmniejszą liczbę n, taką że

1 + 2 + 3 +...+ n >= M

Popraw wszystkie błędy w tym programie tak, aby poprawiony program prawidłowo obliczał liczbę n.

#include <stdio.h>
int main() {
 int M;
 suma = 0;
 i = 1;
 print("Podaj liczbe M: ");
 scanf("%f\n", %M)
 while (suma < M) {
   suma=suma+i;
   i=i+1;
 }
 n=i+1;
 printf("Szukane n to: ", n);
 return 0;
}

Na konsoli, działanie programu, może wyglądać tak:

Podaj liczbę M: 11
Szukane n to: 5

Szukane n to 5, ponieważ:

1 + 2 + 3 + 4 < 10
1 + 2 + 3 + 4 + 5 >= 10

2. Zamiast komentarzy /* ... */ w programie poniżej wpisz kod tak, aby powstał program, który sprawdza czy podana liczba całkowita jest pierwsza.

#include <stdio.h>
int main() {
 /* deklaracje zmiennych */
 printf("Podaj liczbe calkowita: ");
 /* wczytaj tę liczbę do zmiennej n */
 /* sprawdź czy n jest liczbą pierwszą */
 printf("Podana liczba '%d' jest %s\n",
  n, jest_pierwsza ? "pierwsza" : "złożona");
 return 0;
}

Rozmawiają dwaj profesorowie matematyki:
– Dasz mi swój nr telefonu?
– No pewnie. Trzecia cyfra jest trzykrotnością pierwszej. Czwarta i szósta są takie same. Druga jest większa o jeden od piątej. Suma sześciu cyfr to 23, a iloczyn 2160.
– W porządku, zapisałem – 256 343.
– Zgadza się. Nie zapomnisz?
– Skądże. To kwadrat 16 i sześcian 7.

Dilbert & Math

[Algorithm]

3. Oblicz wartość π (pi) z nieskończonej sumy

π = 4 - 4/3 + 4/5 - 4/7 + 4/9 - 4/11 + ...

Wypisz w postaci tabelki przybliżoną wartość π przez sumę 10, 100, 1000 i 1_000_000 wyrazów tego szeregu.

Ile wyrazów musisz wysumować, zanim po raz pierwszy otrzymasz kolejne przybliżenia π: 3.14, 3.141, 3.1415 ? Wyniki wypisz w postaci tabelki.

4. Zamiast komentarza /** ... */ i kropek ... poniżej wpisz kod, tak aby powstał program zliczający znaki odstępu, tabulacji i nowego wiersza tekstu wczytanego z stdin.

#include <stdio.h>
int main() {
  /** deklaracje zmiennych lokalnych */
  nb = 0; /* liczba znaków odstępu */
  nt = 0; /* liczba znaków tabulacji */
  nl = 0; /* liczba znaków nowego wiersza */
  while ((c=getchar()) != EOF) {
   /** zliczaj białe znaki */
  }
  printf("liczba znaków odstępu = %d, \
   tabulacji = %d, nowego wiersza = %d\n", ... );
  return 0;
}