Elementarz 3

1. W poniższym programie, który kopiując wejście na wyjście zastępuje każdy znak tabulacji przez \t oraz każdy znak \ przez dwa takie znaki, zostały przestawione wiersze. Uporzadkuj je, tak aby powstał działający program.

#include <stdio.h>
while ((c=getchar())!=EOF)
}
printf("\\t");
else if (c=='\\')
printf("\\\\");
if (c=='\t')
else
int c;
putchar(c);
int main() {
return 0;

2. Napisz program, wypisujący w postaci tabelki pierwiastki z pierwszych 20 liczb naturalnych.

Uwaga: Jeśli korzystamy z funkcji z biblioteki matematycznej języka C, to na początku programu piszemy #include <math.h>, a program kompilujemy z dodatkową opcją -lm. Zazwyczaj opcje wpisujemy w pliku Makefile:

CFLAGS = -Wall -std=c11
LDLIBS = -lm

3. Trójkąt pitagorejski to trójkąt prostokątny, w którym długość każdego boku jest liczbą całkowitą. Napisz program wypisujący wszystkie trójkąty pitagorejskie, których obwód nie przekracza 1000.

4. Napisz program tworzący histogram częstości występowania różnych znaków podanych na stdin. Uwaga: łatwiej rysuje się histogram z wykresami poziomymi; pionowa orientacja jest bardziej wymagająca.

Wynik działania programu (wersja pozioma) na tekście tego akapitu może wyglądać tak:

znak  liczba znaków
-----------------------
\n    6  ******
a    4  ****
c    10  **********
e    3  ***
h    5  *****
y    10  **********
z    2  **
...  ...  ...