Rocco

[Edsger Dijkstra]

If debugging is the process of removing software bugs, then programming must be the process of putting them in.

— Edsger Dijkstra

Na Sigmie zainstalowałem program rocco. Można go użyć do wygenerowania strony html z kodem programu i dokumentacją. Dokumentację piszemy w notacji markdown, dla przykładu:

// w *stdio.h* zadeklarowano funkcję *puts*
#include <stdio.h>

//### Program „hello world”

// każdy program w C zawiera funkcję main
int main (int argc, char *argv[]) {
  puts("hello world");
  return 0;
}

// i to by było tyle

Program ten po wpisaniu do pliku hello.c zamieniamy na hello.html wykonując polecenie:

rocco -lc -c// hello.c

Lektura obowiązkowaLibrary (computing), Anatomy of Linux dynamic libraries.

Zadania extra-dodatkowe

Kroić słonia Należy nauczyć się dzielić wielkie zadania na małe kroczki i odczuwać przyjemność z małych zwycięstw na krótkich odcinkach, bez czekania na wielką nagrodę.

[z metody pracy z perfekcjonistami]

Czas. Napisz zestaw funkcji do obróbki „czasu” zawierających informację o godzinie, minucie, sekundzie w obrębie jednej doby. Informacje te zapamiętaj w strukturze:

struct czas {
  int godzina;
  int minuta;
  int sekunda;
};

Korzystając z napisanych funkcji, napisz program:

Biblioteka funkcji do obróbki tabel

Biblioteka funkcji do obróbki tabel zawierających zarówno tekst jak i liczby: tabele.h

Programy:

Szyfrowanie

Biblioteka funkcji do szyfrowania, deszyfrowania szyfrem cezara, szyfrem liniowym, zamiany tekstu na ascii i na odwrót oraz zliczania częstości liter w podanym tekście: szyfrowanie.h

Programy:

Xstdio

Biblioteka funkcji do wczytywania, zapisywania i edycji danych z pliku zewnetrznego: txt.h

Programy:

Szachownica Polibiusza

Biblioteka funkcji do szyfrowania i rozszyfrowywania przy pomocą Szachownicy Polibiusza oraz zamiany tekstu na kod ASCII i na odwrót: szyfr.h

Programy:

Funkcja liniowa

Biblioteka będzie zawierać funkcje służące do wyznaczania własności funkcji liniowej: linia.h

Programy:

ETBD — Edytor Tekstowej Bazy Danych

Biblioteka do tworzenia i obróbki prostej bazy danych powstałej na plikach tekstowych: ksiazka.h

Programy:

Miny

mines.h