Funkcje

[Eloquent JavaScript]

Laziness, for a programmer, is not necessarily a sin. The kind of people who will industriously do the same thing over and over again tend to make great assembly-line workers and lousy programmers.

Marijn Haverbeke

1. Zdefiniuj funkcję przeciwprostokatna obliczającą długość przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego z podanych długości przyprostokątnych. Wykorzystaj tę funkcję w programie do określania długości przeciwprostokątnej każdego z następujących trójkątów:

trójkąt bok 1 bok2
--------------------
1    3.0  4.0
2    5.0  5.0
3    1.0  6.0

Funkcja powinna pobierać dwa argumenty typu double i zwracać długość przeciwprostokątnej też jako double.

2. Napisz funkcję, która oblicza wartość silni z liczby naturalnej. Wykorzystaj ją w programie wypisującym na wyjście silnię 10 pierwszych liczb naturalnych.

3. Liczba doskonała to liczba, która jest sumą podzielników od niej mniejszych. Na przykład 6 jest liczbą doskonałą ponieważ:

1 + 2 + 3 = 6

Napisz funkcję, która sprawdza czy podana liczba jest doskonała. Użyj tej funkcji do wypisania wszystkich liczb doskonałych mniejszych od 10 000.

Listę liczb doskonałych znanych do roku 2012 znajdziemy w Wikipedii, List of perfect numbers.

4. Napisz funkcję, która po wczytaniu liczby całkowitej wypisze jej cyfry zaczynając od ostatniej i kończąc na pierwszej. Na przykład po wczytaniu liczby '1410' funkcja powinna wypisać '0141'.

5. Napisz program, który wyświetla prostokąt, owal, strzałkę i diament w/g poniższego wzoru:

*****  **   *   *
*  *  * *  ***  * *
*  * *  * ***** *  *
*  * *  *  *  *  *
*  *  * *   *   * *
*****  **   *   *

Do każdej figury użyj osobnej funkcji, np. funkcja prostokat powinna dać się użyć do rysowania prostokątów różnej wielkości:

void prostokat(int szerokosc, int wysokosc);

6. Napisz program wypisujący przskalowowane liczby LCD:

-  -  -
 |  |  |
 |  -  -  itd.
 | |   |
   -  -

Skorzystaj z poniższego szablonu:

#include <stdio.h>
void skaluj(int liczba, int skala) {
 /* wypisz liczbę w podanej skali */
}
int main (int argc, char *argv[]) {
 int l, w;
 if (argc == 2) {
  /* wypisywanie podanej liczby, skala = 1 */
  l = atoi(argv[1]);
  w = 1;
 } else if (argc == 3 ) {
  /* wypisywanie liczby ze podanym skalowaniem */
  l = atoi(argv[1]);
  w = atoi(argv[2]);
 }
 skaluj(w, l);
 return 0;
}

6. Komputery odgrywają coraz większą rolę w nauczaniu. Napisz funkcję, która sprawdza umiejętność mnożenia liczb naturalnych w zakresie do 100.

Użyj tej funkcji w programie zadającym 5 pytań sprawdzających umiejętność mnożenia takich liczb. Program ma komentować odpowiedzi. Po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie program ma wypisać liczbę odpowiedzi dobrych i złych.

7. Popraw poprzedni program tak, by w zależności od odpowiedzi na poszczególne pytania wyświetlany był losowo jeden z komunikatów: Bardzo dobrze!, Świetnie, Dobra robota!, Zła odpowiedź, Oj, niedobrze, Następnym razem może pójdzie Ci lepiej. W programie użyj instrukcji switch.

8. Napisz program, do gry zgadnij liczbę.

Oto zasady gry. Komputer losuje liczbę z zakresu od 1 do 1000, a użytkownik próbuje ją odgadnąć, otrzymując podpowiedzi: za dużo, za mało. Po zgadnięciu liczby, komputer powinien oczywiście wypisać gratulacje, zgadłeś!

Program ten powinien składać się z kilku funkcji, tak jak program grający w craps. Uwaga: program craps korzysta z biblioteki CSLib. Dlatego kompilujemy go, tak jak to zostało podane na wykałdzie, za pomocą polecenia gccx.