Podstawowe polecenia debuggera gdb:

Argumenty wywołania programu ARGUMENTY wpisujemy tak:

set args ARGUMENTY

albo tak:

set args ARGUMENTY < input.txt

albo tak:

run ARGUMENTY < input.txt

Najczęściej wykonywane polecenia: