Abstrakcyjne typy danych

Abstrakcyjne typy danych to po angielsku Abstract Data Types. Przykładem ADT jest Stack co tłumaczymy na język polski jako stos.

Interfejs, stack.h:

#ifndef _stack_h
#define _stack_h

#include "genlib.h" // definiuje typ bool

// Typ elementów umieszczanych na stosie.
// Tutaj zdefiniowany jako `double', ale można go
// zmienić edytując wiersz poniżej.

typedef double stackElementT;

// Poniżej definiujemy nieprzezroczysty typ danych stackADT (opaque type).
// Oznacza to, że klienci nie mają dostępu do pól struktury.

typedef struct stackCDT *stackADT;

// Eksportowane funkcje

stackADT NewStack(void);
void FreeStack(stackADT);
void Push(stackADT, stackElementT);
stackElementT Pop(stackADT);
bool StackIsEmpty(stackADT);
bool StackIsFull(stackADT);
int StackDepth(stackADT);
stackElementT GetStackElement(stackADT, int);

#endif

Implementacje:

 1. stack1.c – implementacja korzystająca z tablic
 2. stack.c – jw. ale bez ograniczenia na rozmiar stosu
 3. stack2.c – implementacja korzystająca z list

Zastosowanie ADT:

 1. rpn-simulation.c – kalkulator używający odwrotnej notacji polskiej

Plik Makefile do kompilacji wszystkich wersji:

CFLAGS = -Wall -std=c11
CC = gccx

sources = stack.h stack2.c stack1.c stack.c rpn-simulation.c
programs = rpn2 rpn1 rpn

all : rpn rpn1 rpn2

stack2.o : stack2.c stack.h
stack1.o : stack1.c stack.h
stack.o : stack.c stack.h
rpn-simulation.o : rpn-simulation.c

rpn2 : rpn-simulation.o stack2.o
  $(CC) -o $@ $^
rpn1 : rpn-simulation.o stack1.o
  $(CC) -o $@ $^
rpn : rpn-simulation.o stack.o
  $(CC) -o $@ $^

.PHONY : clean
clean:
  rm -f core *.o *~ \#* $(programs)