Wyszukiwanie

1. Wyszukać liczbę największą w podanej tablicy liczb.

2. Wyszukać liczbę największą i najmniejszą w podanej tablicy liczb.

Potrzebne tablice:

Liczby zapisujemy do pliku. Program powinien najpierw wczytać liczby z pliku do tablicy, a następnie wyszukać największą liczbę (zad. 1), największą i najmniejszą liczbę (zad. 2). Mierzymy tylko czas wyszukiwania.

A to przykładowy program do generowania takich tablic:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> /* tutaj jest zdefiniowane RAND_MAX */

int RandomInteger(int low, int high);

int main(int argc, char *argv[]) {
 int i, n, low, high;

 n = atoi(argv[1]);
 low = atoi(argv[2]);
 high = atoi(argv[3]);

 for(i = 0; i < n; i++) {
  printf("%d\n", RandomInteger(low, high));
 }

 return 0;
}

int RandomInteger(int low, int high) {
 int k;
 double d;

 d = (double) rand() / ((double) RAND_MAX + 1);
 k = (int) (d * (high - low + 1));
 return (low + k);
}

Jak zmierzyć czas wykonania fragmentu kodu

Należy skorzystać z poniższego kodu, wstawiając między START/STOP odpowiedni fragment kodu:

#include <stdio.h>
#include <math.h>

#include <time.h> /* co zawiera stała CLOCKS_PER_SEC ? */

/* high resolution time */
clock_t startclick, clicks;
#define START startclick=clock()
#define STOP(co) clicks=clock()-startclick; printf("czas wykonania %s = %ld\n",co,clicks)

int main()
{
 int i, wynik, pierwiastek;

 START;

 wynik = 0;
 for (i = 0; i < 2000000; i++) { /* 2*10^6 */
  wynik = wynik + i ;
  pierwiastek = sqrt(wynik);
 }

 STOP("pętli");

 return 0;
}

Jakieś pomysły na zadania…

1. Wypisz wszystkie imiona kobiet o podanym prefiksie.

imiona zaczynające się od: MA

MAriola
MAłgorzata
MArysia
...

W sieci można znaleźć plik z listą imion dla kobiet. W rozwiązaniu skorzystać z takiego pliku.

2. Piszemy „po chińsku”. W chińskim tekście słowa nie są w żaden sposób oddzielone od siebie, na przykład takie zdanie:

jeśli krowie dasz kakao nie wydoisz czekolady

chińczyk zapisze tak:

jeślikrowiedaszkakaoniewydoiszczekolady

Może się nam to wydawać dziwne. Ale tak nie jest ponieważ średnia długość słowa w języku chińskim to ok. 2,4 znaki. Wyobraźmy sobie jaka to rozzrzutność białych znaków.

Oczywiście, przy tak krótkich słowach, nie mielibyśmy problemu z podzaiałem tekstu na słowa.

Podziału „chińskiego tekstu” na słowa znany jest jako word tokenization (segmentation).

Najprostszy algorytm (który sprawnie działa na prawdziwym chiński tekście) nazywa się Maximum Matching Word Segmentation Algorithm:

Dana jest lista słów (słownik) i napis.

 1. ustawiamy wskaźnik na początek napisu
 2. w słowniku wyszukujemy najdłuższe słowo, którego początek wskazuje wskaźnik
 3. przesuwamy wskaźnik ponad znalezionym słowem
 4. wracamy do 2.

Napisać program realizujący ten algorytm dla powyższego zdania i listy słów (na początek, bez polskich literek):

char *dict[] = {"czekolady", "dasz", "jesli", "kakao", "krowie", "nie", "wydoisz"};

Przyjmujemy, że słowa są porządku alfabetycznym. Tak jak to jest w słownikach.