HTML5, CSS3, ES6 WB@HCJ

Audio & wideo

Zaczynamy od lektury:

Jak to działa w Firefoksie?

Audio

Konwersja z MP3 na OGG:

mpg123 input.mp3 -w - | oggenc -o output.ogg -

Oczywiście wcześniej instalujemy oba programy mpg123 (z pakietu mpg321) i oggenc (z pakietu vorbis-tools).

Po konwersji sprawdzamy jakość konwersji:

mpg123 input.mp3
ogg123 output.ogg

Video

Konwersja pliku w formacie Apple QuickTime movie (.MOV) do formatu Theora (.OGV):

ffmpeg2theora in.mov --starttime from --endtime to -o out.ogv

gdzie czasy from, to podajemy w sekundach.

Warto też zainstalować jakiś program do edycji wideo, na przykład Avidemux.