HTML5, CSS3, ES6 WB@HCJ

Przesyłanie wiadomości między domenami

O co chodzi w przykładzie? No o co chodzi!

TODO: omówić przykład jquery/cdm.

window.postMessage

[html5 web messaging]

Na komputerze 192.168.0.1 umieszczamy index.html:

<!doctype html>
<html lang="pl">
 <head>
  <script src="js/application.js"></script>
 </head>
 <body>
  <section id="form">
   <h2>Summer Class, 2011</h2>
   ...
  </section>
  <section id="contacts">
   <iframe src="http://sigma.ug.edu.pl/~wbzyl/hobbits.html"></iframe>
  </section>
 </body>
</html>

oraz plik application.js z kodem odbierajacym wiadomość wysłaną z sigma.ug.edu.pl::

js/application.js
$(document).ready(function() {
 $(window).bind("message", function(event) {
  $("#key").val(event.originalEvent.data);
 });
});

A na komputerze sigma.ug.edu.pl plik hobbits.html z kontaktami, który zawiera kod javascript przypisujący do zdarzenia onclick funkcję przesyłającą wiadomość:

sigma.ug.edu.pl
$(function(){
 $("#contacts li").click(function(event) {
  var email = $(this).find(".email").text();
  var origin = "http://192.168.0.103/support/index.html";
  window.parent.postMessage(email, origin);
 });
});

A tak sprawdzamy adres ip komputera do którego prześlemy zawartość pliku hobbits.html:

/sbin/ifconfig
 ...
 inet addr:192.168.0.103

Przy takich ustawieniach przesyłanie wiadomości jest możliwe z sigma.ug.edu.pl tylko do komputera z ip 192.168.0.103. Full security.

Ale jeśli adres IP wpiszemy „gwiazdkę*, to wiadomość będzie przesłana zawsze. Security: ale wtedy powinniśmy sprawdzić z jakiego komputera pochodzi message:

$(document).ready(function() {
 $(window).bind("message", function(event) {
  if (event.originalEvent.origin == 'http://sigma.ug.edu.pl') {
   $("#key").val(event.originalEvent.data);
  } else {
   alert('Security alert!');
  }
 });
});