HTML5, CSS3, ES6 WB@HCJ

Local & session storage

Dlaczego aż dwa rodzaje storage?

Gra „halma”.

Fajny przykład: Simple example of HTML5 local storage. Przykład (niedziałający? blur?)

Prosty przykład: HTML5 Web Storage / localStorage (ale bardziej skomplikowany od tego powyżej)

Przykład z QUOTA_EXCEEDED_ERR: Working with HTML5 localStorage

MDN: DOM Storage – dużo przykładów.

JavaScript Web Storage Tutorial: Creating an Address Book Application – długie (laboratorium?)

Przykłady

Cytowany powyżej przykład, ale przepisany na jQuery: HTML5 Web Storage / localStorage. Źródło: localstorage.html.