Bazy NoSQL WB@NOSQL

[Alan Kay]

Once you have something that grows faster than education grows, you’re always going to get a pop culture.

– Alan Kay

Zaczynamy – luty 2017!

Indeks „TIOBE” dla baz danych:

Data visualizations tools, more thorough and up to date, by Edoardo L'Astorina:

Co to jest „NoSQL”?

W 2009 roku Johan Oskarsson organizował konferencję poświęconą bazom danych, które pojawiły się po roku 2000. Informacje o konferencji chciał umieścić na Twitterze. Dlatego potrzebował łatwego do wyszukiwaniu w tweetach hashtaga. Użył #nosql zaproponowanego przez Erica Evansa z Rackspace.

Zobacz też artykuł NoSQL w Wikipedii.

Więcej informacji o „NoSQL” zebrałem tutaj. Warto też przeczytać artykuł Teda Newarda, The Vietnam of Computer Science.

In the relational databases world the data modeling process was mainly a single step activity: design the schema based on normalization rules. In the NoSQL world, designing the schema means analyzing data access patterns. Differently put the question shifted from how do I store data to how will I access data.

[Schema Design in Schema-less Datastores]

MongoDB

 1. Co to jest MongoDB?
 2. Interaktywna powłoka mongo
 3. Uruchamianie i zatrzymywanie demona mongod
 4. Proste grupowania
 5. Aggregation Pipeline
 6. Platforma obliczeniowa MapReduce
 7. MapReduce Cookbook
 8. Wyszukiwanie pełnotekstowe

Elastic / ElasticSearch

 1. Wyszukiwanie z ElasticSearch
 2. Hurtowy import danych do ElasticSearch
 3. ElasticSearch & Ruby
 4. Wtyczki ElasticSearch

Laboratoria