Bazy NoSQL WB@NOSQL

Wtyczki Elasticsearch

Co to są site plugins:

„Plugins can have »sites« in them, any plugin that exists under the plugins directory with a _site directory, its content will be statically served when hitting

/_plugin/[plugin_name]/

URL. Those can be added even after the process has started.”

Pierwszą wtyczkę site plugin, którą zainstalujemy będzie hello-elasticsearch. Wtyczka ta to prosta aplikacja HTML korzystająca z jQuery. Autorem jej jest Karel Minarik.

Instalacja jest prosta dla wtyczek z repozytoriów na serwerze github.com.

Dla wtyczki z repozytorium wbzyl/hello-elasticsearch wykonujemy na terminalu:

sudo /usr/share/elasticsearch/bin/plugin --install wbzyl/hello-elasticsearch

Po instalacji aplikacja będzie dostępna z tego url:

http://localhost:9200/_plugin/hello-elasticsearch/

Wtyczka wbzyl/tweets-elasticsearch

Prezentacja statusów zebranych przez skrypt fetch-tweets.rb.