Bazy NoSQL WB@NOSQL

mongod – starting/stopping/profiling

… na konsoli Bash.

Uwaga: Niektóre opcje zmieniały nazwy lub występowały tylko w pewnych wersjach mongod. Poniżej korzystamy z opcji dla wersji 2.8.0; zobacz też Configuration File Options.

Uruchamianie

Zamiast wypisywać wszystkie opcje w linii poleceń prościej jest wpisać część opcji w pliku konfiguracyjnym mongod.conf i uruchomić mongo w taki sposób:

mongod --config mongod.conf.yml
ps ux | grep mongod
tail -f …scieżka do pliku log…

A to fragment (z opcjami dla standalone server) pliku konfiguracyjnego:

mongod.conf.yml
# new format for versions 2.6+
# http://docs.mongodb.org/manual/reference/configuration-options/

storage:
 dbPath: "/data/var/lib/mongodb"
 engine: "wiredTiger"
 wiredTiger:
  collectionConfig:
   blockCompressor: zlib

net:
 bindIp: 127.0.0.1
 port: 27017

# systemLog:
#  destination: file
#  path: "/data/var/log/mongod/mongod.log"
#  timeStampFormat: "iso8601-utc"
#  logAppend: true

# processManagement:
#  fork: true
#  pidFilePath: "/data/var/run/mongod/mongod.pid"

Powyższe ścieżki są przykładowe. Należy wstawić swoje.

Teraz, aby uruchomić mongod+WT wystarczy wpisać na konsoli:

mongod -f mongod.conf.yml

Zobacz MongoDB 2.8 – New WiredTiger Storage Engine Adds Compression.

Pokaż mi swoje logi...

Czasami w logach zapisywane jest za dużo danych. Możemy to zmienić to na konsoli mongo:

db.getLogComponents()
{
 "verbosity": 1,

 "writes":    { "verbosity": -1 },
 "accessControl": { "verbosity": -1 },
 "commands":   { "verbosity": -1 },
 "control":    { "verbosity": -1 },
 "geo":      { "verbosity": -1 },
 "indexing":   { "verbosity": -1 },
 "networking":  { "verbosity": -1 },
 "query":     { "verbosity": -1 },
 "storage": {
  "verbosity": -1,
  "journaling": { "verbosity": -1 }
 }
}

Kilka przykładów:

db.setLogLevel(2)          // results in massive output
db.setLogLevel(1)          // set to the default value
db.setLogLevel(1, "networking")
db.getLogComponents().networking

Logowanie informacji ProfilingStatus też jest ważne:

db.getProfilingStatus()
{
 "was": 0,
 "slowms": 100
}
db.setProfilingLevel(level, slowms)

Zatrzymywanie

Z konsoli mongo:

use admin
db.shutdownServer()

albo z konsoli Bash:

# NUMER_PROCESU odczytujemy z pliku z PID
kill -2 NUMER_PROCESU   # SIGINT
kill -15 NUMER_PROCESU   # SIGTERM
ps ux | grep mongod

(Oczywiście, zamiast wpisywania takich rzeczy należy przygotować sobie prosty skrypt, który to za nas zrobi.)