Bazy NoSQL WB@NOSQL

Platforma obliczeniowa MapReduce

There’s no speed limit

[Speed]

— D. Sivers, The lessons that changed my life

Przykłady za Matthew Johnson, Infusing Parallelism into Introductory ComputerScience Curriculum using MapReduce: Word Count, Pivot Data, Spam.

Podstawowa dokumentacja:

Różne rzeczy:

Dlaczego MapReduce?

W klasycznym modelu obliczeniowym, dane pobieramy na komputer na którym wykonywane są obliczenia:

[petabyte]

Jeśli danych tych jest dużo, to czas pobierania będzie długi. Przykładowo, ściągnięcie 1 TB danych łączem 8 Mbps, czyli 1MB/s, zajmuje:

1 TB / 1 MB/s = 10^6 MB / 1 MB/s = 10^6 s
10^6 s ≅ 277 godzin ≅ 11.5 dnia

A dla 1 PB danych czas będzie 1 000 razy dłuższy, co czyni około 31 lat.

Kod użyty w obliczeniach zajmuje zazwyczaj dużo mniej miejsca. Jeśli wyniki obliczeń też nie zajmują dużo miejsca, to szybciej będzie przesłać kod na komputery z danymi, tam go wykonać, a następnie ściągnąć wyniki.

[MapReduce]

When processing a large dataset, it's often much more efficient to take the computation to the data than it is to bring the data to the computation. In practice, your MapReduce job code is likely less than 10 kilobytes, it is more efficient to send the code to the gigs of data being processed, than to stream gigabytes of data to your 10k of code.

riak/docs

I taka jest zasada obliczeń MapReduce – kod jest przesyłany do komputera (lub komputerów) z danymi, na którym przeprowadzane są obliczenia. Dane nie są przemieszczane (obliczenia są wykonywane na wielu komputerach)!

Przy okazji:

A te liczby warto znać:

[Numbers Everyone Should Know]

[Being John Malkovich]

Here's the thing: If you ever got me, you wouldn't have a clue what to do with me.

[Being John Malkovich]

Jak działa MapReduce w MongoDB?

Jak działa MapReduce: „MapReduce has a couple of steps. It starts with the map step, which maps an operation onto every document in a collection. That operation could be either “do nothing” or “emit these keys with X values.” There is then an intermediary stage called the shuffle step: keys are grouped and lists of emitted values are created for each key. The reduce takes this list of values and reduces it to a single element. This element is returned to the shuffle step until each key has a list containing a single value: the result.”

(K. ChodorowM. Dirolf, „MongoDB: The Definitive Guide”)

[MongoDB MapReduce]

Szczegóły: „When you run a MapReduce on a cluster, each shard performs its own map and reduce. mongos chooses a “leader” shard and sends all the reduced data from the other shards to that one for a final reduce. Once the data is reduced to its final form, it will be output in whatever method you’ve specified.”

(K. Chodorow, „Scaling MongoDB”, s. 38)

Prosty przykład: word count

Zliczymy liczbę wystąpień każdego słowa w tych dwóch napisach:

to be or not to be
to wit

Zapiszemy dwa przykładowe dokumenty w kolekcji phrases:

wc.js
db.phrases.insert({ _id: 1, filename: "hamlet.txt", content: "to be or not to be" });
db.phrases.insert({ _id: 2, filename: "phrases.txt", content: "to wit" });

Funkcje m (map) i r (reduce) zdefiniowane poniżej, wysyłamy do kolekcji phrases:

wc.js
coll = db.phrases;
coll.mapReduce(m, r, {out: "wc"});

Po wykonaniu obliczeń wyniki zostaną we wskazanej kolekcji; tutaj wc. Możemy też wyniki zapamiętać w zmiennej:

var res = coll.mapReduce(m, r, {out: {inline: 1}});

Funkcja map:

wc.js
m = function() {
 this.content.match(/[a-z]+/g).forEach(function(word) {
  emit(word, 1);
 });
};

Po wykonaniu map:

[MongoDB Map]

Przed wykonaniem funkcji reduce wykonywany jest krok „shuffle”:

key: values
 be: [ 1, 1 ]
not: [ 1 ]
 or: [ 1 ]
 to: [ 1, 1, 1 ]
wit: [ 1 ]

MongoDB Resources

[MongoDB Resources]

JavaScript Docs zdefiniowano Array.sum i kilka innych użytecznych funkcji.

Funkcja reduce:

wc.js
r = function(key, values) {
 return Array.sum(values);
};

Po wykonaniu, być może kilkukrotnie, funkcji reduce, otrzymujemy:

[MongoDB Reduce]

Jeśli nie korzystamy z finalize, to to co widać na rysunku powyżej jest wynikiem obliczeń MapReduce.

Program wc.js uruchamiamy na konsoli mongo:

mongo wc.js --shell

gdzie sprawdzamy co wyliczyły funkcje map i reduce zdefiniowane powyżej:

db.wc.find()
 { "_id" : "be", "value" : 2 }
 { "_id" : "not", "value" : 1 }
 { "_id" : "or", "value" : 1 }
 { "_id" : "to", "value" : 3 }
 { "_id" : "wit", "value" : 1 }

db.wc.find().sort({value: -1})
 { "_id" : "to", "value" : 3 }
 { "_id" : "be", "value" : 2 }
 { "_id" : "not", "value" : 1 }
 { "_id" : "or", "value" : 1 }
 { "_id" : "wit", "value" : 1 }

Specyfikacja funkcji map i reduce

Wszystkie wymagania dla funkcji map i reduce są opisane tutaj:

Prototyp funkcji map:

m = function() {
  // this – odwołanie do bieżącego dokumentu
  ...
  emit(key, value);
}

Prototyp funkcji reduce:

r = function(key, values) {
  ...
  return result;
}

1. Elementy tablicy values to emitowane value i funkcja reduce może być wywoływana wielokrotnie, dlatego muszą być spełnione warunki:

r(key, [ v1, r(key, [v2, v3]) ] == r(key, [ v1, v2, v3 ]) // zgodność typów
r(key, [ r(key, values) ]) == r(key, values)        // idempotentność

2. Funkcja reduce musi wyliczać ten sam wynik niezależnie od kolejności częściowych obliczeń:

r(key, [ v1, v2 ]) == r(key, [ v2, v1 ])          // przemienność

Specyfikacja funkcji finalize

Prototyp funkcji finalize:

function(key, value) {
  ...
  return object;
}

ECMA 5 & V8

[V8]

When developing in the browser there are many wonderful built in JavaScript functions that we can’t use because certain browsers don’t implement them.
Z tych wspaniałych funkcji, najbardziej użyteczną dla nas będzie funkcja Array#reduce.

Features Implemented in V8.

Duże MapReduce

Od wersji 2.3.1+ MongoDB używa silnika JavaScript o nazwie „V8”. Wcześniejsze wersje korzystały z silnika „SpiderMonkey”.

Silnik Javascript V8 implementuje funkcję reduce. Oto prosty przykład użycia tej funkcji:

[1, 2, 3, 4].reduce(function(acc, currentValue, index, array) {
 return acc + currentValue;
});

Powyższy kod wylicza 10.

A wykonanie tego kodu:

[1, 2, 3, 4].reduce(function(acc, currentValue, index, array) {
 return acc + currentValue;
}, 10);

daje 20.

Tworzymy kolekcję big

Użyjemy MapReduce do wyliczenia najmniejszej i największej liczby w kolekcji czterech liczb losowych z przedziału [0, 1):

big-insert-data.js
for (var i = 0; i < 4; i++) db.big.insert( {x: Math.random()} );
db.big.count();
db.big.find().limit(8);

Później liczbę 4 zastąpimy liczbami 106 i 1.5*106. Dopiero dla kolekcji takich rozmiarów nazwa big może być adekwatna.

MapReduce

Definiujemy funkcję map – m i funkcję reduce – r:

big.js
m = function() {
  emit("answer", { min: this.x, max: this.x });
};
r = function(key, values) {
 var value = values.reduce(function(acc, cur) {
  if (cur.min < acc.min) acc.min = cur.min;
  if (cur.max > acc.max) acc.max = cur.max;
  return acc;
 }, {min: 1, max: 0});
 return value;
};

i uruchamiamy MapReduce:

res = db.big.mapReduce(m, r, { out: {inline: 1} });
{
 "results": [
  {
   "_id": "answer",
   "value": { "min": 0.000000197906, "max": 0.999999092658 }
  }
 ],
 "timeMillis": 53347,
 "counts": {
  "input": 1500000, "emit": 1500000, "reduce": 15000, "output": 1
 },
 "ok": 1,
}

Obliczenia dla kolekcji big składającej się z 1.5*106 liczb losowych trwały 54,3 s.

A tak wyglądało wykorzystanie procesora w trakcie obliczeń.

Dla wersji MongoDB < v2.4 (106 liczb losowych):

[Big MapReduce, 10<sup>6</sup> liczb losowych, MongoDB < 2.4]

Dla wersji MongoDB v2.4.1 (1.5 * 106 liczb losowych):

[Big MapReduce, 10<sup>6</sup> liczb losowych, MongoDB 2.4.1]

(Zrzuty ekranu programu „monitor systemu”.)

[Gilbert Keith Chesterton, The Man Who Knew Too Much]

Word Count

Kolekcja books zawiera wszystkie akapity tych książek:

 1. Fyodor Dostoyevsky, The Idiot.
 2. Gilbert Keith Chesterton, The Man Who Knew Too Much.
 3. Leo Tolstoy, War and Peace.
 4. Arthur Conan Doyle, The Sign of the Four.

Jak utworzone kolekcję opisano tutaj 4 Books from Project Gutenberg. Kolekcja zawiera 18786 dokumentów. Oto przykładowy dokument:

{
 "n": 8,                // akapit #8
 "title": "The Man Who Knew Too Much", // z tej książki
 "author": "Chesterton, Gilbert K",   // tego autora
 "p": "\"A scientific interest, I suppose?\" observed March."
}

Kod tego MapReduce różni się od kodu wc.js tylko tym, że w wyrażeniu regularnym użytym w metodzie match dodano litery z Latin-1, polskie diakrytyki (i nieco innych liter):

4books.js
m = function() {
 res = this.p.toLowerCase().match(/[\w\u00C0-\u017F]+/g);
 if (res) {
  res.forEach(function(word) {
   emit(word, 1);
  });
 }
};
r = function(key, values) {
 return Array.sum(values);
};
res = db.books.mapReduce(m, r, {out: "wc"});
printjson(res);

Uruchamiamy powyższe MapReduce:

mongo 4books.js --shell

Po wykonaniu kodu (kilkanaście sekund), printjson wypisze na konsoli coś takiego:

{
 "result" : "wc",
 "timeMillis" : 13206,
 "counts" : {
  "input" : 18786,
  "emit" : 925055,
  "reduce" : 103894,
  "output" : 22433
 },
 "ok" : 1,
}

Na koniec sprawdzamy co się wyliczyło:

db.wc.find().sort({value: -1}).limit(8)
 { "_id": "the", "value": 51325 }
 { "_id": "and", "value": 32694 }
 { "_id": "to", "value": 25825 }
 { "_id": "of", "value": 23464 }
 { "_id": "a", "value": 18561 }
 { "_id": "he", "value": 16287 }
 { "_id": "in", "value": 14365 }
 { "_id": "that", "value": 13688 }

„Pivot” dokumentów kolekcji rock

Uwaga: Użyty poniżej plik rock.json umieściłem w katalogu pp repozytorium.

Termin pivot można przetłumaczyć jako „obracać”.

Przedstawioną poniżej zmianę kształtu dokumentów, można określić jako obrót.

Przykładowy dokument z kolekcji rock (bez pól _id, similartracks):

db.rock.findOne({name: 'Led Zeppelin'}, {_id: 0, similar: 0, tracks: 0})
 {
  "name" : "Led Zeppelin",
  "tags" : [
   "classicrock", "rock", "hardrock",
   "70s", "progressiverock", "blues",
   "ledzeppelin", "british", "bluesrock", "heavymetal"
  ]
 }

Z oryginalnych dokumentów chcemy utworzyć kolekcję genres zawierającą dokumenty „obrócone”:

{
 tag: "classicrock",
 names: [ "Led Zeppelin", "Cream", "Jeff Beck", "Ten Years After", ... ]
}

Argument value może być skalarem lub obiektem. Użyjemy obiektu z tablicą wewnątrz.

Dlaczego „ukrywamy” tablicę w obiekcie. Ponieważ próba zwrócenia tablicy w argumencie values funkcji reduce kończy się takim błędem (MongoDB v2.4.1):

Sun Apr 14 19:42:00.377 JavaScript execution failed: map reduce failed:{
 "errmsg": "exception: reduce -> multiple not supported yet",
 "code": 10075,
 "ok": 0
}

Tablicę wstawiamy ją do obiektu value. Poniższa funkcja map m będzie generować taką listę klucz:wartość:

"classicrock:{"names": ["Led Zeppelin"]}
"rock":   {"names": ["Led Zeppelin"]}
...
"heavymetal":{"names": ["Led Zeppelin"]}

Kod funkcji map:

pivot.js
m = function() {
 var value = { names: [ this.name ] };
 this.tags.forEach(function(tag) {
  emit(tag, value);
 });
};

Funkcja reduce jest wywoływana z takimi tablicami values:

[{"names":["Led Zeppelin","Cream"]}, ..., {"names":["Eric Clapton","Jeff Beck","Sweet"]}]

Dlatego w funkcji reduce, aby zachować „typ” argumentu value musimy „spłaszczyć” tablice tablic napisów do tablicy napisów (flatten). Funkcję taką łatwo napisać korzystając z funkcji reduce Javascript:

[[1,2], [2,4,5], [6]].reduce(function(acc, x) {
 return acc.concat(x);
})
//=> [1,2,3,4,5,6]

Kod funkcji reduce:

pivot.js
r = function(key, values) {
 var a = values.reduce(function(acc, x) {
  return acc.concat(x.names);
 }, []);
 return { names: a };
};
f = function(key, value) {
 return value.names;    // a to po co?
};

res = db.rock.mapReduce(m, r, { finalize: f, out: "pivot" });

Sprawdzamy wyniki

Po wykonaniu na konsoli mongo powyższego MapReduce, w kolekcji pivot znajdziemy dokumenty w formacie:

db.pivot.findOne();
 {
  "_id" : "00s",
  "value" : [ "Queen", "Izzy Stradlin" ]
 }

a miały mieć format:

{
 _id: ObjectId(),
 tag: "00s",
 names: [ "Queen", "Izzy Stradlin" ]
}

Nazwy pól zmienimy w pętli. Dokument z nowymi nazwami pól zapiszemy w nowej kolekcji o nazwie genre:

db.pivot.find().forEach(function(doc) {
 var ddoc = {};
 ddoc.tag = doc._id;
 ddoc.names = doc.value;
 db.genres.insert(ddoc);
});

No a teraz możemy przyjrzeć się wynikom:

db.genres.find().pretty()