Bazy NoSQL WB@NOSQL

MapReduce Cookbook

Korzystamy ze „zmiennych globalnych”

Zmienna xx zdefiniowana poniżej w scope jest w zasięgu funkcji map, reduce i finalize. Zmienne umieszczone w scopetylko do odczytu.

scope.js
t = db.letters; // wygodny skrót
t.drop();

t.save( { tags : [ "a" , "b" ] } ); t.save( { tags : [ "b" , "c" ] } );
t.save( { tags : [ "c" , "a" ] } ); t.save( { tags : [ "b" , "c" ] } );

m = function() {
 this.tags.forEach(function(tag) {
  emit(tag , xx);
 });
};
r = function(key, values) {
 return Array.sum(values);
};
res = t.mapReduce( m, r, {scope: {xx: 2}, out: "letters.out"} );

t.out.find();         // to samo co: db.letters.out.find();
 { "_id": "a", "value": 4 }
 { "_id": "b", "value": 6 }
 { "_id": "c", "value": 6 }
printjson(res);
 {
  "result": "letters.out",
  "timeMillis": 38,
  "counts": {
   "input": 4,
   "emit": 8,
   "reduce": 3,
   "output": 3
  },
  "ok": 1,
 }

z = res.convertToSingleObject();
printjson(z);
 {
  "a": 4,
  "b": 6,
  "c": 6
 }

assert.eq( 4 , z.a, "liczbie wystąpień 'a' × 2" );
assert.eq( 6 , z.b, "liczbie wystąpień 'b' × 2" );
assert.eq( 6 , z.c, "liczbie wystąpień 'c' × 2" );

// sprzątamy po skrypcie
res.drop();
t.drop();

Skrypt wykonujemy na konsoli mongo:

mongo scope.js --shell

Debugging MapReduce

Jeśli funkcja map nie działa, to możemy ją wykonać poza MapReduce przedefiniowując funkcję emit i korzystając z metody apply. Łatwiej jest przetestować funkcję reduce.

debugging.js
t = db.map; t.drop();

t.insert({_id: 1, tags: ['ą', 'ć', 'ć', 'ł']});
t.insert({_id: 2, tags: ['ł', 'ń', 'ą']});

m = function() {
 this.tags.forEach(function(tag) {
  emit(tag, {count: 1});
 });
};

function emit(key, value) {
 print("emit( " + key + ", " + tojson(value) + " )");
};

print('MAP: test one doc')
x = t.findOne();
m.apply(x); // call our map function, client side, with 'x' as 'this'

print('MAP: test multiple docs:')
t.find().forEach(function(doc) {
 m.apply(doc);
});

r = function(key, values) {
 var total = 0;
 values.forEach(function(value) {
  total += value.count;
 });
 return {count: total};
};

print("REDUCE: r('a', [ {count: 2}, {count: 4}, {count: 2} ])")
printjson(r('a', [ {count: 2}, {count: 4}, {count: 2} ]));

print("REDUCE: r('a', [ {count: 2}, r('a', [{count: 4}, {count: 2}]) ])")
printjson(r('a', [ {count: 2}, r('a', [{count: 4}, {count: 2}]) ]));

res = t.mapReduce(m, r, {out: "map.lc"});
printjson(res);

Unique visits per hour on Sigma

Unique visits per hour – „two-pass MapReduce solution”.

Full info z logów:

{
 "_id" : { "$oid" : "4e42314c7fb325c5f9090e72" },
 "time" : { "$date" : 1312960845000 },
 "hostname" : "ii.gda.edu",
 "client" : "222.77.77.44",
 "request" : "GET /index.php?url=err/404.php HTTP/1.1",
 "status" : "200",
 "responsesize" : "8380",
 "useragent" : "Opera/9.64 (Windows NT 6.0; U; pl) Presto/2.1.1"
}

Tylko te pola będą potrzebne do poniższego przykładu:

{
 "_id" : { "$oid" : "4e42314c7fb325c5f9090e72" },
 "time" : { "$date" : 1312960845000 },
 "client" : "222.77.77.44",
}

Pierwszy przebieg:

map = function() {
 emit({hour: this.time.getHours(), client: this.client}, {count: 1});
};
reduce = function(key, values) {
 var counter = 0;
 values.forEach(function(value) {
  counter += value.count;
 });
 return {count: counter};
};
db.apache.mapReduce(map, reduce, {out: "pass1r"});

Wynik:

db.pass1r.findOne();
 {
  "_id" : {
   "hour" : 0,
   "client" : "108.89.250.109"
  },
  "value" : {
   "count" : 3
  }
 }
db.pass1r.find().sort({value: -1})
 { "_id" : { "hour" : 19, "client" : "158.111.18.101" }, "value" : { "count" : 3215 } }
 { "_id" : { "hour" : 7, "client" : "157.111.77.180" }, "value" : { "count" : 1667 } }
 { "_id" : { "hour" : 11, "client" : "156.111.11.142" }, "value" : { "count" : 1616 } }

Drugi przebieg:

map = function() {
 emit(this['_id']['hour'], {count: 1});
};
// funkcja reduce bez zmian
db.pass1r.mapReduce(map, reduce, {out: "pass2r"});

Wyniki:

db.pass2r.find();
  { "_id" : 0, "value" : { "count" : 899 } }
  { "_id" : 1, "value" : { "count" : 718 } }
  { "_id" : 2, "value" : { "count" : 664 } }
  { "_id" : 3, "value" : { "count" : 579 } }
  { "_id" : 4, "value" : { "count" : 629 } }
  { "_id" : 5, "value" : { "count" : 544 } }
  { "_id" : 6, "value" : { "count" : 685 } }
  { "_id" : 7, "value" : { "count" : 732 } }
  { "_id" : 8, "value" : { "count" : 1147 } }
  { "_id" : 9, "value" : { "count" : 1431 } }
  { "_id" : 10, "value" : { "count" : 1650 } }
  { "_id" : 11, "value" : { "count" : 1751 } }
  { "_id" : 12, "value" : { "count" : 1657 } }
  { "_id" : 13, "value" : { "count" : 1820 } }
  { "_id" : 14, "value" : { "count" : 1691 } }
  { "_id" : 15, "value" : { "count" : 1776 } }
  { "_id" : 16, "value" : { "count" : 1528 } }
  { "_id" : 17, "value" : { "count" : 1466 } }
  { "_id" : 18, "value" : { "count" : 1537 } }
  { "_id" : 19, "value" : { "count" : 1593 } }
  { "_id" : 20, "value" : { "count" : 1679 } }
  { "_id" : 21, "value" : { "count" : 1702 } }
  { "_id" : 22, "value" : { "count" : 1547 } }
  { "_id" : 23, "value" : { "count" : 1247 } }