[home]
techniki internetowe[home] 24/VII
[top]

When writing your documentation make sure you keep it very short and you focus on the details people need to get something working. The end results should be functioning, but maybe not a complete massive google capable cluster. A really good model to follow is the “cut-and-paste HOWTO”. In this style of documentation it’s assumed that people will simple select the commands they have to type and it will work.

Zed A. Shaw, Contributing To The Mongrel Canon

HTML 4.01 & XHTML 1.0

Szablony dokumentów HTML

Kodowanie (echo $LANG):

Osadzanie arkuszy stylów i kodu JavaScript

Tabelki

Grafika

Interpunkcja i spacjowanie

W dokumencie HTML możemy użyć 9 różnych odstępów:

  1.   | | (en space; pół firetu)
  2.   | | (em space; firet)
  3.   | | (3-per-em space)
  4.   | | (4-per-em space)
  5.   | | (6-per-em space)
  6.   | | (figure space)
  7.   | | (punctuation space)
  8.   | | (thin space; wąski odstęp)
  9.   | | (hair space)

kilka różnych poziomych kresek:

apostrof: U+2019 (’)

cudzysłów: otwierający U+201E („) oraz zamykający U+201D (”), cudzysłów pojedynczy: otwierający U+201A (‚) oraz zamykający U+2019 (’), cudzysłów francuski: otwierający U+00AB («) oraz zamykający U+00BB (»)

i wielokropek: U+2026 (…)

Najczęściej popełniane błędy interpunkcyjne:

Zobacz też Zasady pisowni i interpunkcji (PWN), program poprawiający kod HTML, na kod zgodny z zasadami języka polskiego

Warto też sobie „zabookmarkować” stronę HTML Codes – Characters and symbols

Materiały w sieci

[top]