[home]
techniki internetowe[home] 24/VII
[top]

Design should always primarily focus on the user experience and never be guided by the implementation challenges or the technical aspects. If the interface doesn’t gain any additional functionality, your web applications will get worse if you implement your own widget. Not only aren’t you using any of the standardized widgets which are fully compliant to the accessibility guidelines, you’re probably also reducing the number of potential users by keeping them from interacting with your widget in non-browser user agents.

Laurent Haan

Tworzymy galerię ze zdjęciami

Kilka galerii zdjęć opartych na tym samym pomyśle:

i kilka pomysłów korzystających z biblioteki jQuery

Niedokończony przykład galerii..

Zobacz: galeria korzystająca z biblioteki Prototype.

Nakładki (ang. overlays)

Zobacz jak tworzymy nakładkę. Kilknij element body aby wstawić nakładkę. Jak to działa?

Przykładowe zdjęcia roślin, owadów do swojej galerii można znaleźć tutaj.

Google Slideshow

Do pokazu slajdów można wykorzystać Google AJAX Feed API AJAX (w skrócie GAFA). GAFA korzysta z RSS oraz z Yahoo! Media RSS Module.

The "Hello World" of the Slide Show

Oto przykładowy RSS do pokazu slajdów:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> <rss xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' version='2.0'> <channel> <lastBuildDate>Fri, 25 May 2007 00:00:01 GMT</lastBuildDate> <title>Pokaz slajdów korzystajacy z Google AJAX Feed API</title> <description>Tatry Słowackie</description> <link>http://math.univ.gda.pl:8000/ni</link> <image> <url> http://math.univ.gda.pl:8000/gafa/zakopane/images/04.jpg </url> <title>widok na czerwoną ławkę</title> <link>http://math.univ.gda.pl:8000/ni</link> </image> <item> <title>łańcuch na czerwoną ławkę</title> <link> http://math.univ.gda.pl:8000/gafa/zakopane/images/03.jpg </link> <media:group> <media:title>łańcuch na czerwoną ławkę</media:title> <media:thumbnail url='http://math.univ.gda.pl:8000/gafa/zakopane/thumbnails/03.jpg'> </media:thumbnail> </media:group> </item> <item> <title>widok na czerwoną ławkę</title> <link> http://math.univ.gda.pl:8000/gafa/zakopane/images/04.jpg </link> <media:group> <media:title>widok na czerwoną ławkę</media:title> <media:thumbnail url='http://math.univ.gda.pl:8000/gafa/zakopane/thumbnails/04.jpg'> </media:thumbnail> </media:group> </item> </channel> </rss>

i pokaz slajdów korzystający z powyższego pliku rss. Inaczej sformatowany RSS (flickr).

Zobacz też przykłady na ajax feed api playground, Cross-Fade Anything

Więcej o RSS 2.0

Zobacz artykuł o RSS w Wikipedii oraz specyfikację RSS 2.0 at Harvard Law

web.resource.org: persistence for the people (zobacz link do RSS 1.0 ⇒ More information)

[top]