[home]
techniki internetowe[home] 24/VII
[top]
[Davide P. Cervone]

Davide P. Cervone

jsMath & wzory matematyczne

Instalacja biblioteki jsMath

The jsMath package provides a method of including mathematics in HTML pages. Strona domowa pakietu jsMath: jsMath: A Method of Including Mathematics in Web Pages.

jsMath składa się z biblioteki Javascript jsMath oraz fontów TeX-owych TeX-fonts-35.zip. Uwaga: fonty rozpakowujemy w katalogu $HOME/.fonts, a następnie wykonujemy polecenie:

fc-cache -v $HOME/.fonts

i sprawdzamy, czy fonty są widoczne w systemie:

fc-list | egrep jsMath

Powinniśmy zobaczyć listę fontów jsMath:

jsMath\-cmr10:style=cmr10
jsMath\-cmbx10:style=cmbx10
jsMath\-cmex10:style=cmex10
...

Przykładowy dokument z matematyką:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <link href="/stylesheets/jsmath.css" media="all" rel="stylesheet" type="text/css"> <script type="text/javascript" src="javascripts/jsMath/jsMath.js"></script> <script type="text/javascript"> window.onload = function () { jsMath.Setup.Script("plugins/tex2math.js"); jsMath.ConvertTeX(document); jsMath.Process(document); }; </script> <title>hello jsMath</title> </head> <body> <h2>hello jsMath</h2> <p> Niech <span class="math">f\colon R \to R</span>. Twierdzenie. Jeśli <span class="math"> f(x) = x + 2 </span>, to <span class="math"> f(4) = 6 </span>. </p> <p> Najprawdopodobniej najbardziej znany wzór: </p> <div class="math"> \sum_{i=1}^{n} i = {n(n+1)\over 2} </div> <p> Jeśli $ f(x) = x^2 + 2x + 1 $, to $ f(4) = 25 $. </p> $$ \int_0^\infty e^x = 1 $$ </body> </html>

Powyższy dokument można obejrzeć tutaj.

There is not now, and never will be, a language in which it is the least bit difficult to write bad programs.

Anonymous

Jak wpisujemy wzory matematyczne

Oczywiście w notacji techowej. Jest ona opisana w podręczniku: D. E. Knuth, TeX. Przewodnik użytkownika.

[top]