[home]
techniki internetowe[home] 24/VII
[top]
[Steve McConnell]

Good visual layout shows the logical structure of a program.

Steve C. McConnell

Formatowanie wizualne

Pudełka. Elementy div i span

zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość

  margines   ramka   wypełnienie   zawartość

Składanie marginesów

Box Sizing

Pływanie i tamowanie

Pływanie

<p> <span style="float:right;width:40%;">zawartość...</span> zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość... </p>
zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość
zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość

Pływanie bez tamowania

<p> <span style="float:right;width:40%;">zawartość zawartość...</span> zawartość zawartość zawartość zawartość... </p> <p> zawartość zawartość zawartość zawartość... </p>
zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość
zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość
zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość

Pływanie z tamowaniem

zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość
zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość
zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość zawartość
<p> <span style="float:right;width:40%;">zawartość zawartość...</span> zawartość zawartość zawartość zawartość... </p> <p style="clear:right;"> zawartość zawartość zawartość zawartość... </p>

Nieco bardziej skomplikowany przykład

Pozycjonowanie

Pozycjonowanie: względne, absolutne i ustalone

Pozycjonowanie absolutne a pływanie

Przykłady

[top]