Aplikacja Blog

Aplikacja ta jest wykorzystywana w screencastach R. Batesa. Repozytorium do ściągnięcia z Githuba:

git://github.com/ryanb/railscasts-episodes.git
cd railscasts-episodes/templates/blog

Katalog: app:

|-- app
|  |-- controllers
|  |  |-- application_controller.rb
|  |  |-- articles_controller.rb
|  |  `-- comments_controller.rb
|  |-- helpers
|  |  |-- application_helper.rb
|  |  |-- articles_helper.rb
|  |  |-- comments_helper.rb
|  |  `-- layout_helper.rb
|  |-- models
|  |  |-- article.rb
|  |  `-- comment.rb
|  `-- views
|    |-- articles
|    |  |-- _form.html.erb
|    |  |-- edit.html.erb
|    |  |-- index.html.erb
|    |  |-- new.html.erb
|    |  `-- show.html.erb
|    |-- comments
|    |  |-- _form.html.erb
|    |  |-- edit.html.erb
|    |  `-- new.html.erb
|    `-- layouts
|      `-- application.html.erb
|-- config
|  |-- boot.rb
|  |-- database.yml
|  |-- environment.rb
|  |-- environments
|  |  |-- development.rb
|  |  |-- production.rb
|  |  `-- test.rb
|  |-- initializers
|  |  |-- inflections.rb
|  |  |-- mime_types.rb
|  |  `-- new_rails_defaults.rb
|  `-- routes.rb
|-- db
|  |-- migrate
|  |  |-- 20080719200447_create_articles.rb
|  |  `-- 20080719201435_create_comments.rb
|  `-- schema.rb
|-- lib
|  `-- tasks
|    `-- application.rake
|-- public
|  |-- 404.html
|  |-- 422.html
|  |-- 500.html
.
.
26 directories, 70 files

Tak jak w wypadku aplikacji TODO powinniśmy zacząć od przyjrzenia się migracjom. Ale prościej będzie obejrzeć plik schema.rb:

# This file is auto-generated from the current state of the database.
# Note that this schema.rb definition is the authoritative source for
# your database schema. If you need to create the application database
# on another system, you should be using db:schema:load, not running
# all the migrations from scratch. The latter is a flawed and
# unsustainable approach (the more migrations you'll amass, the slower
# it'll run and the greater likelihood for issues). It's strongly
# recommended to check this file into your version control system.

ActiveRecord::Schema.define(:version => 20080719201435) do

 create_table "articles", :force => true do |t|
  t.string  "name"
  t.text   "content"
  t.string  "author_name"
  t.datetime "created_at"
  t.datetime "updated_at"
 end

 create_table "comments", :force => true do |t|
  t.integer "article_id"
  t.string  "author_name"
  t.string  "site_url"
  t.text   "content"
  t.datetime "created_at"
  t.datetime "updated_at"
 end

end

I definicjom modeli:

class Article < ActiveRecord::Base
 has_many :comments, :dependent => :destroy
 validates_presence_of :name, :content
end

class Comment < ActiveRecord::Base
 belongs_to :article
 validates_presence_of :author_name, :content
end

Teraz kolej na routing:

ActionController::Routing::Routes.draw do |map|
 map.resources :articles, :comments
 map.root :articles
end

Teraz już możemy się przyjrzeć aplikacji:

rake db:create
rake db:migrate

Jeszcze dla przypomnienia:

rake routes

i uruchamiamy aplikację:

script/server thin -p 3000

Kontrolery

Kontroler ArticlesController:

class ArticlesController < ApplicationController
 def index
  @articles = Article.find(:all)
 end

 # Ważne:
 #  w widoku show.html.erb możemy edytować komentarze
 #  do oglądanego artykułu
 def show
  @article = Article.find(params[:id])
  @comment = Comment.new(:article => @article)
 end

 def new
  @article = Article.new
 end

 def create
  @article = Article.new(params[:article])
  if @article.save
   flash[:notice] = "Successfully created article."
   redirect_to @article
  else
   render :action => 'new'
  end
 end

 def edit
  @article = Article.find(params[:id])
 end

 def update
  @article = Article.find(params[:id])
  if @article.update_attributes(params[:article])
   flash[:notice] = "Successfully updated article."
   redirect_to @article
  else
   render :action => 'edit'
  end
 end

 def destroy
  @article = Article.find(params[:id])
  @article.destroy
  flash[:notice] = "Successfully destroyed article."
  redirect_to articles_url
 end
end

Kontroler CommentsController. Ten kontroler nie ma akcji index oraz show. Dlaczego? Czy są jakieś powody dla których przydałby się widok index? show?

class CommentsController < ApplicationController
 # Metoda new nie jest używana w aplikacji.
 # Prawda to czy fałsz?
 def new
  @comment = Comment.new
 end

 # Jak powiązać komentarz z artykułem?
 # Zakładamy, że do metody został przekazany jakoś id artykułu.
 # Jak?
 def create
  @comment = Comment.new(params[:comment])
  if @comment.save
   flash[:notice] = "Successfully created comment."
   redirect_to article_url(@comment.article_id)
  else
   render :action => 'new'
  end
 end

 def edit
  @comment = Comment.find(params[:id])
 end

 # A jak tutaj jest przekazywany id artykułu?
 def update
  @comment = Comment.find(params[:id])
  if @comment.update_attributes(params[:comment])
   flash[:notice] = "Successfully updated comment."
   redirect_to article_url(@comment.article_id)
  else
   render :action => 'edit'
  end
 end

 # Metoda destroy nie jest używana w aplikacji.
 # Prawda to czy fałsz?
 def destroy
  @comment = Comment.find(params[:id])
  @comment.destroy
  flash[:notice] = "Successfully destroyed comment."
  redirect_to article_url(@comment.article_id)
 end
end

Widoki dla kontrolera ArticlesController

Widok index.html.erb:

<% title "Articles" %>

<div id="articles">
<% for article in @articles %>
 <h2>
  <%= link_to h(article.name), article %>
  <span class="comments">(<%= pluralize(article.comments.size, 'comment') %>)</span>
 </h2>
 <div class="author">from <%=h article.author_name %>
  on <%= article.created_at.strftime('%b %d, %Y') %></div>
 <div class="content"><%= simple_format(article.content) %></div>
<% end %>
</div>

Widok częściowy _form.html.erb:

<%= error_messages_for :article %>
<% form_for @article do |f| %>
 <p>
  <%= f.label :name %><br />
  <%= f.text_field :name %>
 </p>
 <p>
  <%= f.label :content %><br />
  <%= f.text_area :content %>
 </p>
 <p>
  <%= f.label :author_name %><br />
  <%= f.text_field :author_name %>
 </p>
 <p><%= f.submit "Submit" %></p>
<% end %>

Widok show.html.erb:

<% title @article.name %>

<p class="author"><em>from <%=h @article.author_name %></em></p>

<%=simple_format @article.content %>

<p><%= link_to "Back to Articles", articles_path %></p>

<% unless @article.comments.empty? %>
 <h2><%= pluralize(@article.comments.size, 'comment') %></h2>

 <div id="comments">
 <% for comment in @article.comments %>
  <div class="comment">
   <strong><%= link_to_unless comment.site_url.blank?,
          h(comment.author_name), h(comment.site_url) %></strong>
   <em>on <%= comment.created_at.strftime('%b %d, %Y at %H:%M') %></em>
   <%=simple_format comment.content %>
  </div>
 <% end %>
 </div>
<% end %>

<h3>Add your comment:</h3>
<%= render :partial => 'comments/form' %>

Widok częściowy comments/_form.html.erb:

<%= error_messages_for :comment %>
<% form_for @comment do |f| %>
 <%= f.hidden_field :article_id %>
 <p>
  <%= f.label :author_name, 'Name' %><br />
  <%= f.text_field :author_name %>
 </p>
 <p>
  <%= f.label :site_url, 'Website URL' %><br />
  <%= f.text_field :site_url %>
 </p>
 <p>
  <%= f.label :content, 'Comment' %><br />
  <%= f.text_area :content, :rows => '12', :cols => 35 %>
 </p>
 <p><%= f.submit "Submit" %></p>
<% end %>

Widok edit.html.erb:

<% title "Edit Article" %>

<%= render :partial => 'form' %>

<p>
 <%= link_to "Show", @article %> |
 <%= link_to "View All", articles_path %>
</p>

I na koniec, widok new.html.erb:

<% title "New Article" %>

<%= render :partial => 'form' %>

<p><%= link_to "Back to List", articles_path %></p>

Co jeszcze zostało do omówienia?

Gdzie można znaleźć definicję metody simple_format.

Jakie ciekawe metody zawiera layout_helper.html.erb?

Jakie pliki powinniśmy jeszcze obejrzeć?