Konsola aplikacji Rails

Zaczynamy od umieszczenia danych w bazie za pomocą seed.rb. Skorzystać z gemów faker i factory_girl.

Modele na konsoli

Powiązania jeden do wielu: Post & Comment

Zacząć od jednego modelu: Post. Dodać drugi model Comments powiązany z pierwszym relacją jeden do wielu.

Dodać powiązania:

class Post < ActiveRecord::Base
  has_many :comments
end
class Comment < ActiveRecord::Base
  belongs_to :post
end

Konsola:

post.comments
comment.post

Powiązania wiele do wielu: Author & Article

Zacząć od modelu Author. Konsola.

Dodać model Article. Konsola.

Dodać model Bibinfo.

Dodać powiązania:

class Author < ActiveRecord::Base
  has_many :articles, :through => :bibinfos
  has_many :bibinfos
end
class Article < ActiveRecord::Base
  has_many :authors, :through => :bibinfos
  has_many :bibinfos
end
class Bibinfo < ActiveRecord::Base
  belongs_to :author
  belongs_to :article
end

Konsola:

author.articles
article.authors
author.bibinfos
article.bibinfos
bibinfo.author
bibinfo.article

Aplikacja na konsoli

TODO:

app.class
app.get '/fortunes'