Zaczynamy – konfiguracja

Zaczynamy od konfiguracji dwóch podstawowych narzędzi: interaktywnej konsoli dla języka Ruby oraz konsoli dla aplikacji Rails.

Instalujemy gemy wirble i hirb:

gem install wirble hirb

oraz do katalogu domowego dodajemy plik .irbrc o zawartości:

require 'rubygems'
require 'wirble'
require 'hirb'

Wirble.init
Wirble.colorize

Hirb.enable

if ENV.include?('RAILS_ENV') && !Object.const_defined?('RAILS_DEFAULT_LOGGER')
  require 'logger'
  RAILS_DEFAULT_LOGGER = Logger.new(STDOUT)
end