Layouts – czyli układy graficzne

Znaczenia słowa layout:

Rails Guides, Layouts and Rendering in Rails – This guide covers the basic layout features of Action Controller and Action View.

Layout dla aplikacji

Layout dla aplikacji umieszczamy w pliku app/views/layouts/application.html.erb. To jest domyślny layout nowej aplikacji Rails (po małym liftingu + pl, utf-8):

<!doctype html>
<html lang="pl">
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>Fortunka</title>
 <%= stylesheet_link_tag :all %>
 <%= javascript_include_tag :defaults %>
 <%= csrf_meta_tag %>
</head>
<body>
 <%= yield %>
</body>
</html>

A taki, dla porównania, jest domyślny layout z nifty:layout:

<!doctype html>
<html lang="pl">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title><%= h(yield(:title) || "Untitled") %></title>
  <%= stylesheet_link_tag 'application' %>
  <%= yield(:head) %>
 </head>
 <body>
  <div id="container">
   <%- flash.each do |name, msg| -%>
    <%= content_tag :div, msg, :id => "flash_#{name}" %>
   <%- end -%>

   <%- if show_title? -%>
    <h1><%=h yield(:title) %></h1>
   <%- end -%>

   <%= yield %>
  </div>
 </body>
</html>

Generator ten w pliku app/helpers/layout_helper.rb dodaje kilka użytecznych metod:

module LayoutHelper
 def title(page_title, show_title = true)
  @content_for_title = page_title.to_s
  @show_title = show_title
 end
 def show_title?
  @show_title
 end
 def stylesheet(*args)
  content_for(:head) { stylesheet_link_tag(*args) }
 end
 def javascript(*args)
  content_for(:head) { javascript_include_tag(*args) }
 end
end

Zobacz też Xac Stegner, Rails-3-HTML5-Boilerplate.

Aktywne zakładki

Dla przykładu, przyjmijmy, że na każdej stronie naszej aplikacji wyświetlamy trzy zakładki Homepage, About us oraz Contact, a kod elementu HTML z zakładkami, gdy jesteśmy na stronie Homepage ma wyglądać tak:

<div id="mainMenu">
 <ul>
  <li class="active"><a href="/home">Homepage</a></li>
  <li><a href="/about">About us</a></li>
  <li><a href="/contact">Contact</a></li>
 </ul>
</div>

czyli element listy ul z linkiem do strony na której aktualnie jesteśmy powinien mieć dodany atrybut class ustawiony na active.

A tak chcielibyśmy, to wpisać layoucie views/layouts/application.html.erb:

<div id="mainMenu">
 <%= navigation ['/home','Homepage'],['/about','About us'],['/contact','Contact'] %>
</div>

Poniższy kod, po wpisaniu w helpers/layout_helper.rb, realizuje takie podejście:

def navigation(*data)
 content_tag :ul do
  data.map do |link, name|
   content_tag :li, link_to("#{name}", link),
     :class => ("active" if controller.controller_name == link[1,link.length])
  end
 end
end

Gotowy przykład, zob. labs/003-Tabbed_Navigation.

Na koniec kilka linków na ten temat:

Zagnieżdzone layouty z content_for

W powyższym przykładzie każdy z kontrolerów:

używa tego samego layoutu – application.html.erb.

Przypuśćmy, że layouty dla kontrolerów muszą się nieco różnić, dla przykładu – kolorem tła.

Zamiast powielenia i edycji layouts/application.html.erb można postąpić tak. Tworzymy plik layouts/about.html.erb o zawartości:

<% content_for :head do %>
 <style>
  #background { background-color: #956E6F; }
 </style>
<% end -%>
<%= render :file => 'layouts/application' %>

i według tego schematu tworzymy plik layouts/contact.html.erb.

What is sitemaps and why make a good use of that?

Odpowiedzi udzielił stJhimy.

Przykładowy plik:

<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
 <url>
  <loc>http://sinatra.local/rails3/</loc>
  <priority>1.0</priority>
 </url>
 <url>
  <loc>http://sinatra.local/rails3/fortunes/1</loc>
  <priority>1.0</priority>
 </url>
</urlset>

Taki plik wygenerujemy korzystając z XMLbuilder:

xml.instruct!
xml.urlset "xmlns" => "http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" do

 xml.url do
  xml.loc "http://sinatra.local/fortunes" # wstawiamy swój adres
  xml.priority 1.0
 end
 # dodajemy wszystkie fortunki (wystarczyłby indeks)
 @fortunes.each do |fortune|
  xml.url do
   xml.loc fortune_url(fortune)
   xml.priority 1.0
  end
 end
 # można dodać więcej linków, dla przykładu
 @posts.each do |post|
  xml.url do
   xml.loc post_url(post)
   xml.lastmod post.updated_at.to_date
   xml.priority 0.61
  end
 end
end

Wcześniej definiujemy @fortunes i dodajemy routing, np.

http://sinatra.local/fortunes/sitemap.xml

Na koniec uaktywnaimy sitemap dopisując w pliku public/robots.txt:

Sitemap: http://sinatra.local/fortunes/sitemap.xml

Albo wykonujemy ping:

www.google.com/webmasters/tools/ping?sitemap=http://sinatra.local/fortunes/sitemap.xml