Lista projektów

Uwaga: unicorn_rails zastąpił mongrel_rails.

Dlaczego i kiedy korzystamy z unicorn_rails: „Unicorn is an HTTP server for Rack applications designed to only serve fast clients on low-latency, high-bandwidth connections and take advantage of features in Unix/Unix-like kernels. Slow clients should only be served by placing a reverse proxy capable of fully buffering both the the request and response in between Unicorn and slow clients.”

Co to są „fast clients” i co należy rozumieć przez „low-latency” oraz „high-bandwidth” wyjaśnia Tyler Bird, Everything You Need to Know About Unicorn.

Naszą aplikację uruchamiamy tak (wszystkie polecenia wykonujemy w katalogu RAILS_ROOT):

unicorn_rails -D -p numer_portu

zatrzymujemy tak:

kill -TERM $(cat $(find -name unicorn.pid))

a restartujemy tak:

kill -HUP $(cat $(find -name unicorn.pid))

Więcej informacji o projekcie Unicorn znajdziemy na jego stronie domowej Unicorn: Rack HTTP server for fast clients and Unix.

Portal społecznościowy – „PPT”

Link do aplikacji

Link do diagramu ERD aplikacji

„Railsphoto”

Link do aplikacji

Link do diagramu ERD aplikacji

Serwis klubu sportowego – „SKS”

Link do aplikacji

Link do diagramu ERD aplikacji

„Cheers”

Link do aplikacji

Link do diagramu ERD aplikacji

Galeria zdjęć online – „GAL”

Link do aplikacji

Link do diagramu ERD aplikacji

XXX

Link do aplikacji

Link do diagramu ERD aplikacji