Bezpieczeństwo aplikacji WWW

Instalujemy i korzystamy z rozszerzenia Tamper Data przeglądarki Firefox.

Linki