Aplikacja Store

Aplikacja jest wykorzystywana w screencastach R. Batesa. Repozytorium do ściągnięcia z Githuba:

git://github.com/ryanb/railscasts-episodes.git
cd railscasts-episodes/templates/store

Katalog: app:

|-- app
|  |-- controllers
|  |  |-- application_controller.rb
|  |  |-- categories_controller.rb
|  |  `-- products_controller.rb
|  |-- helpers
|  |  |-- application_helper.rb
|  |  |-- categories_helper.rb
|  |  |-- layout_helper.rb
|  |  `-- products_helper.rb
|  |-- models
|  |  |-- category.rb
|  |  `-- product.rb
|  `-- views
|    |-- categories
|    |  |-- _form.html.erb
|    |  |-- edit.html.erb
|    |  |-- index.html.erb
|    |  |-- new.html.erb
|    |  `-- show.html.erb
|    |-- layouts
|    |  `-- application.html.erb
|    `-- products
|      |-- _form.html.erb
|      |-- edit.html.erb
|      |-- index.html.erb
|      |-- new.html.erb
|      `-- show.html.erb
|-- config
.
.
|-- db
|  |-- development.sqlite3
|  |-- migrate
|  |  |-- 20080621194238_create_categories.rb
|  |  `-- 20080621194423_create_products.rb
|  `-- schema.rb
.
.
`-- vendor
  `-- plugins

28 directories, 73 files

Tak jak w wypadku aplikacji Blog, aplikację Store zaczniemy analizować od pliku schema.rb. Następnie obejrzymy plik routes.rb.

Schemat bazy:

ActiveRecord::Schema.define(:version => 20080621194423) do

 create_table "categories", :force => true do |t|
  t.string  "name"
  t.datetime "created_at"
  t.datetime "updated_at"
 end

 create_table "products", :force => true do |t|
  t.integer "category_id"
  t.string  "name"
  t.decimal "price"
  t.text   "description"
  t.datetime "created_at"
  t.datetime "updated_at"
 end

end

Routing:

ActionController::Routing::Routes.draw do |map|
 map.resources :products
 map.resources :categories
 map.root :products
end

Czy aplikacja Store chowa jakieś niespodzianki? TAK.

No to idziemy na poszukiwania:

rake db:migrate
script/server thin -p 3000