Aplikacja TODO

Here's a simple rule that, consistently applied, saves me all sorts of grief. I write everything down that I have to do. All of it. On a list. Just that. I may use cards or stickies to get started, but I make sure everything is one place. As you collect it, merge everything into one list. That’s one list. Having everything in one place is necessary—not several todo lists, several backlogs, several stickies.

— Johanna Rothman, Managing Your Life Projects

Dlaczego należy korzystać z takiej aplikacji. Zobacz cytat z prawej strony oraz artykuł Marka Forstera Get Everything Done (opis udoskonalonej wersji systemu AutoFocus).

Aplikacja TODO jest wykorzystywana w screencastach R. Batesa. Repozytorium do ściągnięcia z Githuba:

git://github.com/ryanb/railscasts-episodes.git
cd railscasts-episodes/templates/todo

Katalog: app:

|-- controllers
|  |-- application_controller.rb
|  |-- projects_controller.rb
|  `-- tasks_controller.rb
|-- helpers
|  |-- application_helper.rb
|  |-- layout_helper.rb
|  |-- projects_helper.rb
|  `-- tasks_helper.rb
|-- models
|  |-- project.rb
|  `-- task.rb
`-- views
  |-- layouts
  |  `-- application.html.erb
  |-- projects
  |  |-- _form.html.erb
  |  |-- edit.html.erb
  |  |-- index.html.erb
  |  |-- new.html.erb
  |  `-- show.html.erb
  `-- tasks
    |-- _form.html.erb
    |-- edit.html.erb
    `-- new.html.erb

Migracje:

class CreateProjects < ActiveRecord::Migration
 def self.up
  create_table :projects do |t|
   t.string :name
   t.timestamps
  end
 end

 def self.down
  drop_table :projects
 end
end

class CreateTasks < ActiveRecord::Migration
 def self.up
  create_table :tasks do |t|
   t.integer :project_id
   t.string :name
   t.boolean :complete
   t.timestamps
  end
 end

 def self.down
  drop_table :tasks
 end
end

Modele:

class Project < ActiveRecord::Base
 has_many :tasks
end

class Task < ActiveRecord::Base
 belongs_to :project
end

Routing:

ActionController::Routing::Routes.draw do |map|
 map.resources :projects, :tasks
 map.root :projects
end

Kontroler Project:

class ProjectsController < ApplicationController
 def index
  @projects = Project.find(:all)
 end

 def show
  @project = Project.find(params[:id])
 end

 def new
  @project = Project.new
 end

 def create
  @project = Project.new(params[:project])
  if @project.save
   flash[:notice] = "Successfully created project."
   redirect_to @project
  else
   render :action => 'new'
  end
 end

 def edit
  @project = Project.find(params[:id])
 end

 def update
  @project = Project.find(params[:id])
  if @project.update_attributes(params[:project])
   flash[:notice] = "Successfully updated project."
   redirect_to @project
  else
   render :action => 'edit'
  end
 end

 def destroy
  @project = Project.find(params[:id])
  @project.destroy
  flash[:notice] = "Successfully destroyed project."
  redirect_to projects_url
 end
end

Kontroler Task:

class TasksController < ApplicationController
 def new
  @task = Task.new(:project_id => params[:project_id])
 end

 def create
  @task = Task.new(params[:task])
  if @task.save
   flash[:notice] = "Successfully created task."
   redirect_to @task.project
  else
   render :action => 'new'
  end
 end

 def edit
  @task = Task.find(params[:id])
 end

 def update
  @task = Task.find(params[:id])
  if @task.update_attributes(params[:task])
   flash[:notice] = "Successfully updated task."
   redirect_to @task.project
  else
   render :action => 'edit'
  end
 end

 def destroy
  @task = Task.find(params[:id])
  @task.destroy
  flash[:notice] = "Successfully destroyed task."
  redirect_to @task.project
 end
end

Widoki dla kontrolera Projects

Widok index.html.erb

<% title "Projects" %>

<table>
 <tr>
  <th>Name</th>
 </tr>
 <% for project in @projects %>
  <tr>
   <td><%= link_to h(project.name), project %></td>
   <td><%= link_to "Edit", edit_project_path(project) %></td>
   <td><%= link_to "Destroy", project, :confirm => 'Are you sure?', :method => :delete %></td>
  </tr>
 <% end %>
</table>

<p><%= link_to "New Project", new_project_path %></p>

Widok: show.html.erb:

<% title @project.name %>

<h2>Tasks</h2>
<ul>
 <% for task in @project.tasks %>
  <li>
   <%=h task.name %>
   (<%= link_to "Edit", edit_task_path(task) %> |
   <%= link_to "Destroy", task, :confirm => "Are you sure?", :method => :delete %>)
  </li>
 <% end %>
</ul>

<p>
 <!-- kluczowy wiersz kodu -->
 <%= link_to "New Task", new_task_path(:project_id => @project) %> |
 <%= link_to "View All Projects", projects_path %>
</p>

Reszta widoków jest standardowa.

Security Alert!

Instalujemy dodatek do Firefoksa o nazwie Web Developer.

Wchodzimy na stronę aplikacji TODO: http://localhost:3000/. Klikamy na jeden z projektów, np. /projects/2/edit. Na stronie wybranego projektu, klikamy w link „New task”. Po wyświetleniu strony z zadaniami, klikamy w menu „Formularze” na pasku Web Developer gdzie zaznaczamy „Wyświetl szczegóły formularza”. Teraz zmieniamy liczbę w polu task_project_id na inną, przypisując w ten sposób zadanie do innego projektu!

Widoki dla kontrolera Tasks

Implemetujemy tylko widoki: edit.html.erb i new.html.erb. Więcej widoków nie potrzebujemy.

Najciekawszy, ze wzgledu na hidden_filed jest widok częściowy _form.html.erb dla widoków edit.html.erb i new.html.erb:

<%= error_messages_for :task %>
<% form_for @task do |f| %>
 <%= f.hidden_field :project_id %>
 <p>
  <%= f.label :name %><br />
  <%= f.text_field :name %>
 </p>
 <p>
  <%= f.check_box :complete %> <!-- niewykorzystane -->
  <%= f.label :complete %>
 </p>
 <p><%= f.submit "Submit" %></p>
<% end %>