[WB//Rails4]

Zaczynamy  – luty 2017!

[Rails for Zombies]

Any application that can be written in JavaScript, will eventually be written in JavaScript.

Atwood’s Law (2007)

Praktyczne rzeczy…

Nie znasz języka Ruby – zacznij od Try Ruby! lub zmierz się z Ruby Monk; albo przeczytaj Learn Ruby The Hard Way (Zed A. Shaw) lub Learn to Program (Chris Pine).

Nigdy nie używałeś frameworka MVC. Zacznij od kursu Rails for Zombies.

Aplikacje WWW będziemy pisać w Ruby on Rails w wersji 5.0+ i w Ruby w wersji 2.3.0.

Uwaga: Przed utworzeniem pierwszego repozytorium Git na swoim komputerze należy podać Gitowi swoje dane. W tym celu wpisujemy na konsoli:

git config --global user.name "Imię Nazwisko"
git config --global user.email "twój aktualny email"

Kilka aliasów dla Gita i Bash’a oszczędzi nam wiele żmudnego wpisywania z klawiatury.

[_Why]

When you don’t create things, you become defined by your tastes rather than ability. Your tastes only narrow and exclude people. So create.

— Why the Lucky Stiff

Rozpiska wykładów

 1. RVM - zarządzanie wersjami Rails i Ruby
 2. Kilka prostych przykładów
 3. „Fortunka” v0.0
 4. Odpowiedzi zależne od nagłówka MIME
 5. ActiveRecord na konsoli
 6. Krok po kroku odkrywamy Heroku
 7. Layout, czyli makieta aplikacji
 8. Remote links
 9. Fortunka i18n & l10n
 10. „Fortunka” v1.0
 11. Autentykacja z Devise
 12. Autoryzacja z CanCan
 13. Wyszukiwanie pełnotekstowe z PostgreSQL
 14. Mongoid + OmniAuth z autoryzacją przez GitHub

Różne rzeczy:

 1. Zapoznajemy się z językiem Ruby
 2. Wysyłanie poczty
 3. FormBuilder v. gem simple_form
 4. Konfiguracja środowiska dla Rails.

Programowanie aplikacji Ruby on Rails wymaga odpowiedniego skonfigurowania edytora. Konfiguracja edytora Emacs w wersji co najmniej v24.1 jest prosta: M-x package-list-packages i z listy wybieramy i instalujemy pakiet Rinari. Równie prosto konfiguruje się edytor Sublime Text 2.

Jeden z wykładowców powiedział mi, że człowiek zaczyna używać dopiero rozumu, kiedy kończą mu się wszystkie możliwości. Wcześniej korzysta tylko z procedur.

— Robert Krool

Misz masz…