[WB//Rails4]

Autentykacja z Devise

Dlaczego autentykacja z Devise. Jest wiele argumentów za. Wszystkie są wymienione w README projektu.

R. Bates omówił jak korzystać z Devise w tych screencastach:

[linux from scratch]

Autentykacja od zera

Zgodnie z sugestią autorów gemu Devise powinniśmy zacząć od napisania od zera prostej autentykacji. I tak zrobimy.

Skorzystamy z metody has_secure_password oraz gemu bcrypt-ruby.

Autentykację dodamy do Fortunki v1.0. Będziemy się wzorować na kodzie aplikacji Authentication from Scratch  (revised, przykładowa aplikacja).

Terminologia: Login, czy Log in. Logout, czy Log out; a może Log off. Inne opcje: Sign in, Sign out

[dyskusja na Stack Overflow]

Rejestracja

Zaczynamy od implementacji rejestracji (sign in, register).

Generujemy zasób (resource) User:

rails g resource user email password_digest
rake db:migrate

Do kontrolera UsersController dopisujemy metody newcreate:

app/controllers/users_controller.rb
class UsersController < ApplicationController
 def new
  @user = User.new
 end
 def create
  @user = User.new(comment_params)
  if @user.save
   redirect_to root_url, notice: "Thank you for registering!"
  else
   render "new"
  end
 end
private
 def comment_params
  params.require(:user).permit(:email, :password, :password_confirmation)
 end
end

Do modelu User dopisujemy has_secure_password oraz walidację email:

app/models/user.rb
class User < ActiveRecord::Base
 has_secure_password
 validates :email, uniqueness: true, presence:true
end

Te walidacje:

validates password, presence: true
validates password_confirmation, presence: true

są automatycznie dodawane przez has_secure_password.

Metoda has_secure_password korzysta z gemu bcrypt-ruby. Dodajemy go do pliku Gemfile i instalujemy.

Teraz sprawdzimy jak działa has_secure_password na konsoli rails:

user = User.new email: 'wbzyl@ug.edu.pl'

user.valid?     #=> false
user.errors.messages #=> {:password=>["can't be blank"]}
user.password = 'sekret'
user.valid?     #=> true
user.save      #=> true

user.password_digest #=> "$2a$10...Yq"

user.authenticate 'sekret' #=> #<User id: 1, email: "wbzyl@sigma.ug.edu.pl"...
user.authenticate '123456' #=> false

User.find_by(email: 'wbzyl@ug.edu.pl')
User.find_by(email: 'wbzyl@ug.edu.pl').try(:authenticate, 'sekret')

Dodajemy widok z formularzem rejestracji:

app/views/users/new.html.erb
<h1>Register</h1>
<%= simple_form_for @user do |f| %>
 <div class="inputs">
  <%= f.input :email %>
  <%= f.input :password %>
  <%= f.input :password_confirmation %>
 </div>
 <div class="actions">
  <%= f.button :submit, class: 'btn btn-primary' %>
 </div>
<% end %>

oraz przycisk 'Register':

app/views/layout/shared/_navbar.html.erb
<ul class="nav pull-right">
 <li><%= link_to "Register", new_user_path %></li>
</ul>

Logowanie

…implementujemy w kontrolerze o zwyczajowej nazwie SessionsController:

rails g controller sessions new

Informację o zalogowaniu użytkownika będziemy zapisywać w sesji.

Do routingu dodamy skróty ukrywające przed użytkownikiem technologię z której będziemy korzystać. Użytkownik nie musi wiedzieć/domyślać się jak działa logowanie albo rejestracja.

config/routes.rb
get "register" => "users#new",    :as => "register"
get "login"  => "sessions#new",   :as => "login"
get "logout"  => "sessions#destroy", :as => "logout"

resources :users
resources :sessions

TODO: Poprawić argumenty w link_to: session_new na login, users_new na register.

Logowanie to REST bez modelu. Oznacza to, że z walidacją będzie problem. (Czyżby?) Nie będzie można użyć metody pomocniczej simple_form_for.

Ale jakoś sobie z tym poradzimy!

Zaczynamy od widoku z formularzem dla sessions#new:

app/views/sessions/new.html.erb
<%= simple_form_for :sessions, { url: sessions_path } do |f| %>
 <%= f.input :email %>
 <%= f.input :password %>
 <div class="form-actions">
  <%= f.button :submit, 'Logi In', class: 'btn btn-primary' %>
 </div>
<% end %>

Po wypełnieniu formularza, kilkamy przycisk „Log In” i zostajemy przekierowani (ponieważ działa routing REST) do metody create:

app/controllers/sessions_controller.rb
class SessionsController < ApplicationController
 def create
  user = User.find_by_email(params[:sessions][:email])
  if user && user.authenticate(params[:sessions][:password])
   session[:user_id] = user.id
   redirect_to root_url, notice: "Logged in!"
  else
   flash.now.alert = "Email or password is invalid."
   render "new"
  end
 end
 def destroy
  session[:user_id] = nil
  redirect_to root_url, notice: "Logged out!"
 end
end

W metodzie destroy zakładamy, że wejście na root_url nie wymaga logowania.

Dodajemy przycisk do logowania:

app/views/shared/_navbar.html.erb
<ul class="nav pull-right">
 ...
 <li><%= link_to "Register", new_user_path %></li>
 <li><%= link_to "Log In", new_session_path %></li>
</ul>

I możemy się logować do aplikacji!

Wylogowywanie

To jest proste o ile w naszej aplikacji jest jakaś strona na którą będzie można przekierować wylogowanego użytkownika.

Jak widać w kodzie poniżej, wylogowywanie polega na wpisaniu do sesji pod :user_id wartości nil.

def destroy
 session[:user_id] = nil
 redirect_to root_url, notice: "Logged out!"
end

Oczywiście, nie będziemy zmuszać użytkownika do wpisywania w przeglądarce: register, login, logout. Wpisywanie zastąpimy klikaniem. W tym celu do layoutu aplikacji dodamy te linki:

app/views/shared/_navbar.html.erb
<ul class="nav pull-right">
 <% if current_user %>
  <li><div class="logged-in">Logged in as <%= current_user.email %></div></li>
  <li><%= link_to "Log Out", session_path("current"), method: "delete" %></li>
 <% else %>
  <li><%= link_to "Register", new_user_path %></li>
  <li><%= link_to "Log In", new_session_path %></li>
 <% end %>
</ul>

Powyżej korzystamy z metody pomocniczej o zwyczajowej nazwie current_user:

app/controllers/application_controller.rb
helper_method :current_user # make it visible in views

private
def current_user
 @current_user ||= User.find(session[:user_id]) if session[:user_id]
end

Sprawdzamy jak działa logowanie i wylogowywanie.

Działa? Tagujemy tę wersję:

git tag v0.7

Jesteśmy w połowie drogi. Przystępujemy do kodowania drugiej połowy.

TODO: To jeszcze nie koniec…

Oczwiście sama autentykacja do niczego nie jest przydatna! Do dopiero początek w przydzielaniu i ograniczaniu uprawnień w naszej aplikacji.

Ale takie rzeczy to już autoryzacja a nie autentykacja. Obecnie najpopularniejszym gemem wspomagajacym tworzenie kodu dla autoryzacji jest CanCan.

Jeśli korzystamy z gemu CanCan, to przydzielanie uprawnień użytkownikom definiujemy w klasie Ability.

Ale jeśli chcemy, aby dodawanie fortunek i komentarzy ograniczyć tylko do zalogowanych użytkowników, to taką autoryzację możemy zaimplementować samemu.

Jest to bardzo łatwe. Wystarczy w kontrolerach dopisać:

class FortunesController < ApplicationController
 before_filter :login_required, :except => [:index, :show]

class CommentsController < ApplicationController
 before_filter :login_required

oraz do ApplicationController dodać metodę login_required:

private
def login_required
 unless current_user
  flash[:alert] = "You must first log in or register before accessing this page."
  redirect_to login_url
 end
end

[its free]

[Read more]

Autentykacja z Devise

Wchodzimy jeszcze raz na stronę projektu Devise aby dokończyć lekturę README.

Na początek instalacja. Dopisujemy gem devise do Gemfile. Po instalacji, uruchamiamy generator:

rails generate devise:install
 create config/initializers/devise.rb
 create config/locales/devise.en.yml

Some setup you must do manually if you haven't yet:

 1. Setup default url options for your specific environment. Here is an
   example of development environment:

    config.action_mailer.default_url_options = { :host => 'localhost:3000' }

   This is a required Rails configuration. In production it must be the
   actual host of your application

 2. Ensure you have defined root_url to *something* in your config/routes.rb.
   For example:

    root :to => "home#index"

 3. Ensure you have flash messages in app/views/layouts/application.html.erb.
   For example:

    <p class="notice"><%= notice %></p>
    <p class="alert"><%= alert %></p>

Czekają nas ręczne robótki:

config/environments/development.rb
config.action_mailer.raise_delivery_errors = true
config.action_mailer.default_url_options = { :host => 'localhost:3000' }

Na moim komputerze działa SMTP i wysyłanie poczty. Nic więcej nie muszę konfigurować. Ale w wersji produkcyjnej należy skonfigurować pocztę tak jak opisałem w „Wysyłanie poczty w Ruby”.

Domyślna strona aplikacji jest ustawiona na:

config/routes.rb
root :to => "posts#index"

Zostawiamy jak jest.

W kodzie wypisujący wiadomości flash usuwam w id elementu div prefiks flash_:

app/views/layouts/application.html.erb
<% flash.each do |name, msg| %>
 <%= content_tag :div, msg, :id => "#{name}" %>
<% end %>

i to samo w selektorach w public/stylesheets/application.css:

Zgodnie z sugestią przeglądamy opcje konfiguracji w pliku config/initializers/devise.rb. Jest tego sporo! Ale do poprawki jest tylko mailer_sender:

config/initializers/devise.rb
config.mailer_sender = "wbzyl@sigma.ug.edu.pl"
#  ciekawość to pierwszy… domyślna wartość jest taka
# config.email_regexp = /\A([\w\.%\+\-]+)@([\w\-]+\.)+([\w]{2,})\z/i
#  użyteczna informacja
# Configure the default scope given to Warden. By default it's the first
# devise role declared in your routes (usually :user).
# config.default_scope = :user

Creating a devise User Model

Po konfiguracji, musimy się zdecydować jak nazwiemy model do obsługi autentykacji. Zwyczajowo wybieramy nazwę User:

rails generate devise User
  invoke  active_record
  create   app/models/user.rb
  create   db/migrate/20110415163428_devise_create_users.rb
  insert   app/models/user.rb
   route  devise_for :users

Sprawdzamy wygenerowany model:

class User < ActiveRecord::Base
 # Include default devise modules. Others available are:
 # :token_authenticatable, :encryptable, :confirmable, :lockable, :timeoutable and :omniauthable
 devise :database_authenticatable, :registerable,
     :recoverable, :rememberable, :trackable, :validatable

 # Setup accessible (or protected) attributes for your model
 attr_accessible :email, :password, :password_confirmation, :remember_me
end

Zostawiamy go bez zmian. Dlatego migracji też nie musimy zmieniać. Pora na migrację:

rake db:drop
rake db:migrate
rake db:seed

Od razu poprawiamy routing, na bardziej zrozumiały rdoc:

config/routes.rb
devise_for :users, :path_names => {
 :sign_in => "login",
 :sign_up => "register",
 :sign_out => "logout"
}

(Nawet zawodowi programiści Rails nazwy z prefiksem sign_ używają w różnych znaczeniach; na przykład ten rozdział zaczyna się od sign_inregister, a w Devise – login.)

Sprawdzamy nowy routing:

rake routes
    new_user_session GET  /users/login     {:action=>"new", :controller=>"devise/sessions"}
      user_session POST  /users/login     {:action=>"create", :controller=>"devise/sessions"}
  destroy_user_session GET  /users/logout     {:action=>"destroy", :controller=>"devise/sessions"}
      user_password POST  /users/password    {:action=>"create", :controller=>"devise/passwords"}
    new_user_password GET  /users/password/new  {:action=>"new", :controller=>"devise/passwords"}
   edit_user_password GET  /users/password/edit {:action=>"edit", :controller=>"devise/passwords"}
             PUT  /users/password    {:action=>"update", :controller=>"devise/passwords"}
cancel_user_registration GET  /users/cancel     {:action=>"cancel", :controller=>"devise/registrations"}
    user_registration POST  /users        {:action=>"create", :controller=>"devise/registrations"}
  new_user_registration GET  /users/register    {:action=>"new", :controller=>"devise/registrations"}
 edit_user_registration GET  /users/edit      {:action=>"edit", :controller=>"devise/registrations"}
             PUT  /users        {:action=>"update", :controller=>"devise/registrations"}
             DELETE /users        {:action=>"destroy", :controller=>"devise/registrations"}

Wchodzimy na przykład na stronę:

http://localhost:3000/users/register

i widzimy napis „Sign up” zamiast „Register”. Layout i widoki są do poprawki. Nie mamy wyjścia, wykonujemy:

rails generate devise:views
 create app/views/devise
 create app/views/devise/confirmations/new.html.erb
 create app/views/devise/mailer/confirmation_instructions.html.erb
 create app/views/devise/mailer/reset_password_instructions.html.erb
 create app/views/devise/mailer/unlock_instructions.html.erb
 create app/views/devise/passwords/edit.html.erb
 create app/views/devise/passwords/new.html.erb
 create app/views/devise/registrations/edit.html.erb
 create app/views/devise/registrations/new.html.erb
 create app/views/devise/sessions/new.html.erb
 create app/views/devise/shared/_links.erb
 create app/views/devise/unlocks/new.html.erb

Na razie zmieniamy w szablonie registrations/new.html.erb tylko nagłówek i napis na przycisku. Jeszcze raz sprawdzamy jak to wygląda po tych poprawkach.

Może być! Po zarejestrowaniu się w aplikacji wyświetlana jest wiadomość flash: „Welcome! You have signed up successfully.” Flash też do poprawki. Wszystkie komunikaty są w pliku config/locales/devise.en.yml.

Linki – register, log in, log out

Do layoutu aplikacji musimy dodać linki do autentykacji:

app/views/layouts/application.html.erb
<nav id="authentication">
 <% if user_signed_in? %>
  Logged as <%= current_user.email %>. Not you?
  <%= link_to "Logout", destroy_user_session_path %>
 <% else %>
  <%= link_to "Register", new_user_registration_path %> or
  <%= link_to "Login", new_user_session_path %>
 <% end %>
</nav>

oraz odrobinę CSS:

public/stylesheets/application.css
#authentication {
 width: 75%;
 margin: 0 auto;
 padding: 20px 40px;
 text-align: right;
 background-color: #EBE54D;
}

#container {
 width: 75%;
 margin: 0 auto;
 background-color: #FFF;
 padding: 20px 40px;
}

i zmienić generowane komunikaty flash w pliku config/locales/devise.en.yml.

Jak działa przypominanie hasła

Zaczynamy od konfiguracji programu pocztowego:

rails g nifty:config smtp

I dalej postępujemy tak jak do opisano w notatkach „Wysyłanie poczty”.

Uwaga: W wersji 1.3.0 Devise nie działa przypominanie hasła. Po kliknięciu „Change my password” pojawia się komunikat:

Reset password token is invalid.

W wersji 1.2.1 nie ma tego problemu. Ustawiamy wersję gemu w Gemfile:

gem 'devise' , '= 1.2.1'