[WB//Rails4]

FormBuilder v. simple_form gem

Dlaczego? Kiedy simple_form nie wystarcza?

Wspomnieć o gemie ActiveScaffold. Jaki problem on rozwiązuje?

Na początek instalujemy rozszerzenie View Source Chart do Firefoksa:

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/655/

Nieco dokumentacji jest tutaj:

http://andrewtimberlake.com/blog/how-to-make-a-custom-form-builder-in-rails

Chcemy tak przebudować formularz, aby w wypadku błędów walidacji wyświetlało się coś takiego:

Name: [     ] can't be blank

co po tłumaczeniu ma wyglądać tak:

Nazwa: [     ] nie może być puste

Poniższy kod, z Rails Guides, 8.3 Customizing the Error Messages HTML:

ActionView::Base.field_error_proc = Proc.new do |html_tag, instance|
 if instance.error_message.kind_of?(Array)
  %(#{html_tag}<span class="validation-error">&nbsp;
   #{instance.error_message.join(',')}</span>)
 else
  %(#{html_tag}<span class="validation-error">&nbsp;
   #{instance.error_message}</span>)
 end
end

nie działa tak jak trzeba, ponieważ daje coś takiego:

Name: can't be blank [     ] can't be blank

Działający kod:

ActionView::Base.field_error_proc = Proc.new do |html_tag, instance|
 if html_tag =~ /type="hidden"/ || html_tag =~ /<label/
  html_tag
 else
  "<span class='field_error'>#{html_tag}</span>".html_safe +
  "<span class='error_message'>#{[instance.error_message].join(', ')}</span>".html_safe
 end
end

Odstępy dodajemy w CSS.

Kod ten umieszczamy w pliku config/initializers/change_field_error.rb.

Zaczynamy od takiego kodu:

<%= form_for(@task) do |f| %>
 <% if @task.errors.any? %>
 <div id="error_explanation">
  <h2><%= t('activerecord.errors.template.header') %></h2>
  <p><%= t('activerecord.errors.template.body') %></p>
  <!-- usuwamy – nie będzie już potrzebne -->
  <ul>
   <% @task.errors.full_messages.each do |msg| %>
   <li><%= msg %></li>
   <% end %>
  </ul>
  <!-- usuwamy aż dotąd -->
 </div>
 <% end %>

 <p><%= f.label :name %> <%= f.text_field :name %></p>

 <div class="actions">
  <%= f.submit %>
 </div>
<% end %>

Refaktoryzacja

Na początek usuniemy ten nadmiarowy kod w szablonie _form:

<p><%= f.label :name %> <%= f.text_field :name %></p>

Zamienimy go na:

<p><%= f.text_field :name %></p>

a generowanie etykiety przeniesiemy do LabeledFormBuilder (plik app/form_builders/labeled_form_builder.rb, katalog dodajemy do LOAD_PATH).

Pierwsza wersja

W pliku config/initializers/change_field_error.rb wpisujemy:

class LabeledFormBuilder < ActionView::Helpers::FormBuilder
 def text_field(field_name, *args)
  "<b>custom text field</b>".html_safe
 end
end

Sprawdzamy czy to działa. Nie.

Należy jeszcze dopisać do formularza:

<%= form_for(@task, :builder => LabeledFormBuilder) do |f| %>

Teraz poprawiamy kod generujący html dla text_field:

def text_field(field_name, *args)
 @template.content_tag(:span, label(field_name) + super(field_name, *args))
end

Jeśli, na przykład, pole collection_select:

f.collection_select :some_id, Tag.all, :id, :name

ma też otrzymać automatycznie wygenerowany label, to kod będzie taki:

def collection_select(field_name, *args)
 @template.content_tag(:span, label(field_name) + super)
end

Jak widać ciało obu funkcji jest takie samo. Dlatego postąpimy tak:

%w[text_field text_area collection_select password_field].each do |method_name|
 define_method(method_name) do |field_name, *args|
  @template.content_tag(:span, label(field_name) + super(field_name, *args))
 end
end

Wyjątki, etykieta po elemencie formularza, ns przykład (trochę naciągany przykład – przydałoby się nowe pole w modelu):

<%= f.text_area :name %> <= f.label :name %>

Też chcielibyśmy wpisywać tak (na razie bez dodatkowego argumentu):

<%= f.text_area :name %>

Teraz kod wyglada tak (przestawiamy kolejność label z super):

def text_area(field_name, *args)
 @template.content_tag(:span, super(field_name, *args) + label(field_name))
end

Obsługa dodatkowych argumentów: label

Dodajemy argument label:

<%= f.text_field :name, :label => "Upływa termin oddania projektu!" %>

Kod:

def text_field(field_name, *args)
 options = args.extract_options!
 @template.content_tag(:span, label(field_name, options[:label]) + super(field_name, *args))
end

A tak będzie wyglądał powyższy kod po „liftingu”:

def text_field(field_name, *args)
 @template.content_tag(:span, field_label(field_name, *args) + super(field_name, *args))
end

private

def field_label(field_name, *args)
 options = args.extract_options!
 label(field_name, options[:label])
end

Obsługa dodatkowych argumentów

Taki przykład, zmiana etykiety + dodanie atrybutu CSS label_class="required":

<p><%= f.text_field :name, :label => 'login lub email', :required => true %></p>

Kod:

def field_label(field_name, *args)
 options = args.extract_options!
 options[:label_class] = "required" if options[:required]
 label(field_name, options[:label], :class => options[:label_class])
end

Kod do poprawki, ponieważ element input teraz to:

<input id="task_name" label_class="required" name="task[name]" required="required"

Jakoś trzeba użyte argumenty usunąć z hasza.

Hakowanie w czystej postaci! W części private nadpisujemy metodę Rails:

# fix the problem
def objectify_options(options)
 super.except(:label, :required, :label_class)
end

Finishing touches…

Można podmienić oryginalny FormBuilder na LabeledFormBuilder:

ActionView::Base.default_form_builder = LabeledFormBuilder

w jakimś pliku w katalogu initializers, albo lepsze rozwiązanie:

<%= labeled_form_for(@task) do |f| %>

i definiujemy labeled_form_for w ApplicationHelper:

module ApplicationHelper
 def labeled_form_for(*args, &block)
  options = args.extract_options!.merge(:builder => LabeledFormBuilder)
  form_for(*(args + [options]), &block)
 end
end

Error messages — inline & usuwamy extra div

To już załatwia poprawiony kod. Ale teraz można to zrobić inaczej: wypisujemy wszystkie błędy walidacji zamiast jednego (co niekoniecznie jest dobrym pomysłem):

class LabeledFormBuilder < ActionView::Helpers::FormBuilder %w[text_field text_area].each do |method_name|

define_method(method_name) do |field_name, *args|
 @template.content_tag(:span,
   field_label(field_name, *args) + super(field_name, *args) + field_error(field_name))
end

end ... private ... def field_error(field_name)

if object.errors[field_name].any?
 @template.content_tag(:span, [object.errors[field_name]].join(', '), :class => 'error_message')
else
 ''
end

end

Z formularza usuwamy generowanie błędów w osobnym DIV.

Pozostaje usunąć extra div z komunikatów o błędach.

W pliku config/initializers/change_field_error.rb wpisujemy:

ActionView::Base.field_error_proc = Proc.new do |html_tag, instance_tag|
 "<span class='field_error'>#{html_tag}</span>".html_safe
en

TODO

Podrasować CSS.