[WB//Rails4]

Layout, czyli makieta aplikacji

[HTML5 Blog]

źródło: html5 doctor

Co oznacza słowo layout:

Jak korzystać z layoutów w aplikacjach Rails opisano w przewodniku Layouts and Rendering in Rails.

Layout na dobry początek: HTML KickStart – is an ultra–lean set of HTML5, CSS, and jQuery (javascript) files, layouts, and elements designed to give you a headstart and save you 10’s of hours on your next web project.

Layout „HTML KickStart” przystosowujemy do Rails analogicznie jak to zrobiono dla layoutu Twitter Bootstrap w rozdziale 5 Filling in the layout „Ruby on Rails Tutorial” M. Hartla.

Różne rzeczy na ten temat:

Co to są sitemaps?

Odpowiedzi udzielił stJhimy.

Przykładowy plik:

<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
 <url>
  <loc>http://sinatra.local/rails3/</loc>
  <priority>1.0</priority>
 </url>
 <url>
  <loc>http://sinatra.local/rails3/fortunes/1</loc>
  <priority>1.0</priority>
 </url>
</urlset>

Taki plik wygenerujemy korzystając z XMLbuilder:

xml.instruct!
xml.urlset "xmlns" => "http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" do

 xml.url do
  xml.loc "http://sinatra.local/fortunes" # wstawiamy swój adres
  xml.priority 1.0
 end
 # dodajemy wszystkie fortunki (wystarczyłby indeks)
 @fortunes.each do |fortune|
  xml.url do
   xml.loc fortune_url(fortune)
   xml.priority 1.0
  end
 end
 # można dodać więcej linków, dla przykładu
 @posts.each do |post|
  xml.url do
   xml.loc post_url(post)
   xml.lastmod post.updated_at.to_date
   xml.priority 0.61
  end
 end
end

Wcześniej definiujemy @fortunes i dodajemy routing, np.

http://sinatra.local/fortunes/sitemap.xml

Na koniec aktywujemy sitemap dopisując w pliku public/robots.txt:

Sitemap: http://wbzyl.inf.ug.edu.pl/fortunes/sitemap.xml

Albo wykonujemy ping:

www.google.com/webmasters/tools/ping?sitemap=http://wbzyl.inf.ug.edu.pl/fortunes/sitemap.xml

[HTML5 Article Page Layout]

źródło: @boblet

Różne rzeczy…

Aktywne zakładki. Piszemy metodę pomocniczą, przykładowo:

def link_to_page(where, path)
 content_tag(:li,
   link_to_unless_current(where, path),
   class: current_page?(path) ? "active" : nil)
end

Dodajemy nieco CSS:

li.active {
 font-weight: bold;
 color: red;
}

i już! gotowe do użycia:

<%= link_to_page("Aktualności", root_path) %>
<%= link_to_page("Podstawowe informacje", informacje_path) %>

Zagnieżdzone layouty z content_for. Załóżmy, że aplikacja składa się z trzech kontrolerów:

i wszystkie kontrolery używają jednego layoutu – application.html.erb.

Przypuśćmy, że layouty dla kontrolerów muszą się nieco różnić, dla przykładu – kolorem tła.

Zamiast powielenia i edycji layouts/application.html.erb można postąpić tak. Tworzymy plik layouts/about.html.erb o zawartości:

<% content_for :head do %>
 <style>
  #background { background-color: #956E6F; }
 </style>
<% end -%>
<%= render :file => 'layouts/application' %>

a w layoucie aplikacji application.html.erb w pojemniku head dopisujemy:

<%= yield(:head) %>

i według tego schematu tworzymy plik layouts/contact.html.erb.