[WB//Rails4]

Wysyłanie poczty w Ruby

Wysyłając pocztę musimy programowi pocztowemu podać swoje dane: login i hasło. Jeśli pocztę wysyłamy z aplikacji Rails, to musimy wcześniej nasze dane umieścić gdzieś w kodzie. Jeśli kod trzymamy w repozytorium, to musimy zadbać, aby nasze dane nie znalazły się gdzieś w chmurze, na przykład na Githubie.

W przykładach poniżej swoje dane będę czytał z pliku smtp.yml, który umieszczę poza repozytorium w katalogu $HOME/.credentials/ albo (dla aplikacji Rails) nazwę pliku dodam do pliku .gitignore, a sam plik skopiuję do katalogu config/initializers/.

Do wysyłania poczty użyję programu sendmail.

Przed konfiguracją klienta pocztowego należy przeczytać artykuł opisujący kilka sposobów na „keeping your environment variables private”:

Można też przejrzeć dyskusję ten temat na Hacker News.

Oto przykładowy plik z danymi (w formacie YAML), dla konta pocztowego na gmail.com i konta – na sigmie):

smtp.yml
development:
 address: smtp.gmail.com
 domain: gmail.com
 port: 587
 user_name: ‹login›
 password: ‹hasło›
 authentication: plain
 host: localhost:3000

production:
 address: inf.ug.edu.pl
 domain: ug.edu.pl
 port: 25
 user_name: ‹login›
 password: ‹hasło›
 authentication: login
 host: sigma.ug.edu.pl:3000

Do wysłania poczty, możemy użyć takiego skryptu:

gmail.rb
# -*- coding: utf-8 -*-
require 'mail'
require 'yaml'

# konfigurujemy SMTP
raw_config = File.read("#{ENV['HOME']}/.credentials/smtp.yml")
SMTP_CONFIG = YAML.load(raw_config)['development']

Mail.defaults do
 delivery_method :smtp, {
  :address => SMTP_CONFIG['address'],
  :port => SMTP_CONFIG['port'],
  :domain => SMTP_CONFIG['domain'],
  :user_name => SMTP_CONFIG['user_name'],
  :password => SMTP_CONFIG['password'],
  :authentication => SMTP_CONFIG['authentication'],
  :enable_starttls_auto => true
 }
end

# wysyłamy email
mail = Mail.new do
 to 'matwb@ug.edu.pl'
 from 'wlodek.bzyl@gmail.com'
 subject 'Tę wiadomość wysłano z Gmail'
 body File.read('body.txt')
 add_file :filename => 'butterfly.jpg', :content => File.read('images/butterfly.jpg')
end

mail.deliver!

Uwaga: Jeśli na localhost działa sendmail, to zazwyczaj możemy pominąć całą konfigurację SMTP (zob. localhost.rb).

Wysyłanie poczty w Rails

Zaczynamy od wygenerowania rusztowania dla aplikacji Rails:

rails new mailit
cd mailit

W aplikacji „Mail it” użyjemy pliku Gemfile z Fortunki v1.0.

Teraz wykonujemy kolejno polecenia:

bundle install --path=.bundle/gems
rails g jquery:install
rails g nifty:layout
rails g simple_form:install
rails g scaffold user username:string email:string password:string password_confirmation:string
rake db:migrate

Poprawiamy layout formularzy, tak jak to opisano w rozdziale „Ładniejsze formularze z simple_form” (z wykładu „»Blog« na dwóch modelach”).

Sprawdzamy, czy coś poszło nie tak. Wchodzimy na stronę:

http://localhost:3000/users/new

gdzie dodajemy nowego użytkownika.

Teraz pora na walidację:

app/models/user.rb
class User < ActiveRecord::Base
 validates :username, :length => {:in => 2..12}, :allow_blank => true
 validates :email, :format => /\A[-@.a-z0-9]\z/, :uniqueness => true
 validates :password, :length => {:in => 2..12}, :confirmation => true
end

Co chcemy osiągnąć?

Po wejściu na stronę

http://localhost:3000/users/new

wpisaniu danych do formularza, kliknięciu przycisku „Create User” i walidacji wpisanych danych, aplikacja „Mail it” ma wysłać na wpisany adres email wiadomość z potwierdzeniem rejestracji.

Konfiguracja programu pocztowego

Zaczynamy od konfiguracji programu pocztowego. Będziemy korzystać z SMTP. Na początek coś na ukrycie loginu i hasła do programu pocztowego (ja korzystam z Gmail):

rails g nifty:config smtp
 create config/initializers/load_smtp_config.rb
 create config/smtp_config.yml

Plik, w którym wpiszemy swoje dane dopisujemy do pliku .gitignore:

config/smtp_config.yml

Dopiero teraz wpisujemy do niego swoje dane.

Teraz konfiguracja SMTP wyglada tak:

config/initializers/load_smtp_config.rb
raw_config = File.read("#{Rails.root}/config/smtp_config.yml")
SMTP_CONFIG = YAML.load(raw_config)[Rails.env].symbolize_keys

ActionMailer::Base.smtp_settings = {
 :address => SMTP_CONFIG[:address],
 :port => SMTP_CONFIG[:port],
 :domain => SMTP_CONFIG[:domain],
 :user_name => SMTP_CONFIG[:user_name],
 :password => SMTP_CONFIG[:password],
 :authentication => SMTP_CONFIG[:authentication],
 :enable_starttls_auto => true
}

Z powodów, które wyjaśnią się za chwilę, musimy jeszcze podać uri aplikacji z autentykacją:

config/environments/development.rb
config.action_mailer.raise_delivery_errors = true
config.action_mailer.default_url_options = {
 :host => '127.0.0.1',
 :port => 3000
}

(Konfiguracja production.rb – później.)

Stub out a new mailer and its views

Stub out wygląda tak:

rails generate mailer user_mailer
 create app/mailers/user_mailer.rb
  invoke erb
  create app/views/user_mailer

Wygenerowany kod:

app/mailers/user_mailer.rb
class UserMailer < ActionMailer::Base
 default :from => "from@example.com"
end

zmieniamy na:

app/mailers/user_mailer.rb
class UserMailer < ActionMailer::Base
 default :from => "wbzyl@inf.ug.edu.pl"

 def registration_confirmation(user)
  @user = user # zmiennej instancji użyjemy w szablonie emaila
  attachments["rails.png"] = File.read("#{Rails.root}/public/images/rails.png")
  mail(:to => user.email, :subject => "Registered")
 end
end

a do metody registration_confirmation piszemy powiązany z nią widok:

app/views/user_mailer/registration_confirmation.text.erb
<%= @user.username %>,
Thank you for registering!

Z tego widoku renderowany jest email, który aplikacja powinna wysłać po zapisaniu danych nowego użytkownika w bazie. Oto kod który to robi:

UserMailer.registration_confirmation(@user).deliver

Należy go wstawić do metody create kontrolera UsersController:

app/controllers/users_controller.rb
def create
 @user = User.new(params[:user])
 if @user.save
  UserMailer.registration_confirmation(@user).deliver
  flash[:notice] = 'User was successfully created.'
 end
 respond_with(@user)
end

O co chodzi w tym kodzie (cytaty Rails Guides)?

„Instead of rendering a view and sending out the HTTP protocol, we are just sending it out through the Email protocols instead. Due to this, it makes sense to just have your controller tell the mailer to send an email when a user is successfully created.”

Na co trzeba zwrócić uwagę?

„Sending out one email should only take a fraction of a second, if you are planning on sending out many emails, or you have a slow domain resolution service, you might want to investigate using a background process like delayed job.”

Przechodzimy na wysyłanie wiadomości HTML

To jest proste! Piszemy szablon HTML:

app/views/user_mailer/registration_confirmation.html.erb
<h3><%= @user.username %></h3>
<p>Thank you for registering!</p>
<p>Edit Profile:
 <%= link_to "Click me!", edit_user_url(@user, :host => MAIL_CONFIG[:host]) %>
</p>

i usuwamy szablon tekstowy:

rm app/views/user_mailer/registration_confirmation.text.erb

(Albo go zostawiamy. Wtedy ActionMailer automatycznie wyśle post multipart/alternative.)

Dlaczego w metodzie pomocniczej edit_user_url użyto host? „Unlike controllers, the mailer instance doesn’t have any context about the incoming request so you’ll need to provide the :host, :controller, and :action.” Innymi słowy, wysyłanie poczty jest decoupled od kodu aplikacji. Dlatego, musimy jakoś powiedzieć metodzie pomocniczej edit_user_url na jakim hoście działa nasza aplikacja.

W zasadzie, jeśli opiekujemy się kilkoma aplikacjami Rails, to autentykację moglibyśmy napisać raz. Na przykład coś w stylu simple omniauth. Jeśli tak by było, to zmienna host powinna wskazywać na tę aplikację.

Mail interceptors & observers

Intercepting mail messages before they’re delivered. Co to oznacza? Jakiś hook? Coś innego? Co?

Do czego może się przydać taki przechwytywacz poczty? Na przykład, w trybie development możemy wysyłanym emailom podmienić adres na adres swojej skrzynki pocztowej. Dlaczego takie zachowanie aplikacji może być użyteczne?

Interceptor „must implement the delivering_email method which will be called before the email is sent, allowing you to make modifications to the email before it hits the delivery agents”:

config/initializers/setup_mail.rb
class DevelopmentMailInterceptor
 def self.delivering_email(message)
  message.subject = "[#{message.to}] #{message.subject}"
  message.to = "matwb@ug.edu.pl"
 end
end

ActionMailer::Base.register_interceptor(DevelopmentMailInterceptor) if Rails.env.development?

Observer też się przyda – „delivered_email method is called once for every email sent after the email has been sent.”:

config/initializers/setup_mail.rb
class DevelopmentMailObserver
 def self.delivered_email(message)
  Rails.logger.info("====>>>> #{Time.now}: message send to #{message.to}")
 end
end

ActionMailer::Base.register_observer(DevelopmentMailObserver) if Rails.env.development?

Jakiś lepszy przykład zastosowania dla obserwatora wysłanej poczty?

Contact Form

Kilka linków