[WB//Rails4]

Remote links ☯

Do eksperymentów z remote links użyjemy aplikacji Fortunka v0.0 wdrożonej na Heroku na jednym z poprzednich wykładów:

git clone git@github.com:rails4/my_fortune0.git
cd my_fortune0
rake db:create
rake db:migrate # aplikacja korzysta z bazy SQLite
rake db:seed

Eksperymenty przeprowadzimy na osobnej gałęzi:

git checkout mime_types
git checkout remote_links
git push origin remote_links

Eksperymenty na konsoli będą przyjemniejsze jeśli usuniemy zabezpieczenie CSRF. Można tego nie robić, ale wtedy zamiast jednego polecenia na konsoli trzeba będzie ich wykonać kilka.

☯ program curl jest cool

Zaczniemy, dla przypomnienia, od wykonania tych poleceń:

curl -v -X GET -H 'Accept: application/json' localhost:3000/fortunes/44
curl  -X GET -H 'Accept: application/json' localhost:3000/fortunes/45
curl -v -X DELETE localhost:3000/fortunes/2     # wpisujemy numery istniejących fortunek
curl  -X DELETE localhost:3000/fortunes/3     # jw (już wspomniane)
curl -v -X DELETE localhost:3000/fortunes/4.json  # jw
curl -v -X DELETE -H 'Accept: application/json' localhost:3000/fortunes/5

Instalujemy jQuery UI

Eksperymenty z remote links będą ciekawsze jeśli użyjemy biblioteki jQuery UI. W przykładach poniżej skorzystamy z efektów „explode”, „fade” i „highlight”.

Instalacja jQuery UI na skróty:

☢ Obsługa przycisku Destroy

Zaczniemy od dopisania do metody destroy kodu obsługującego format JavaScript:

# DELETE /fortunes/1
# DELETE /fortunes/1.json
# DELETE /fortunes/1.js
def destroy
 @fortune = Fortune.find(params[:id])
 @fortune.destroy

 respond_to do |format|
  format.html { redirect_to fortunes_url }
  format.json { head :no_content }
  format.js  # use the default template: destroy.js.erb
 end
end

Kiedy usuwamy fortunkę, wykonywana jest jedna linijka kodu w bloku respond:

Która jest to linijka kodu? Zależy to od nagłówków żądania, bądź od zapytania (zob. rake routes).

☢ Usuwanie rekordu via format.html

Wygenerowany przez scaffold link z pliku index.html.erb:

<%= link_to 'Destroy', fortune,
 method: :delete,
 data: { confirm: 'Are you sure?' } %>

i wyrenderowany z niego kod HTML:

<a data-confirm="Are you sure?"
 rel="nofollow"
 data-method="delete"
 href="/posts/1">Destroy</a>

Jak to działa? Co oznacza rel="nofollow"? I skąd się wzięła liczba 1?

☢ Usuwanie rekordu via format.json

Zmieniamy argumenty wywołania link_to powyżej na:

<%= link_to 'Destroy', fortune,
 method: :delete,
 data: {
  confirm: 'Are you sure?',
  type: :json
 },
 remote: true %>

Po wyrenderowaniu otrzymujemy taki kod HTML:

<a href="/fortunes/1"
  data-method="delete"
  data-confirm="Are you sure?"
  data-type="json"
  data-remote="true"
  rel="nofollow">Destroy</a>

Uwaga: Po dodaniu remote: true usuwanie rekordów za pomocą przycisku Destroy nie będzie działać. Dlaczego? Podpowiedzi szukamy w zakładce Sieć / XHR rozszerzenia Firebug dla przegladarki Firefoks.

Po kliknięciu w przycisk Destroy powinniśmy być ciągle na tej samej, stronie (index.html.erb), a usunięta przed chwilą fortunka nadal powinna być wyświetlana.

Oczywiście, powinniśmy ją usunąć ze strony. Ale jak to zrobić?

Ręczna symulacja efektów na konsoli

Do usunięcia fortunki ze strony użyjemy efektu explode. W tym celu wchodzimy na stronę główną aplikacji, gdzie otwieramy okno z konsolą JavaScript (Chrome – Shift+Ctrl+J, Firefox+Firebug – F12).

Podglądamy id pierwszej na stronie fortunki. Jeśli jest to, na przykład /fortunes/4, to na konsoli wpisujemy:

r = $("a[href='/fortunes/4']")
a = r.closest("tr")
a.effect("explode") // ew. a.effect("explode", "slow")

Wybrana fortunka powinna zniknąć ze strony, ale z bazy nie zostanie usunięta.

Ściąga ze zdarzeń

 • obsługa zdarzeń: zdarzenie może obsłużyć dowolna funkcja JavaScript; funkcję obsługującą zdarzenie można przypisać do dowolnego elementu html, może być uruchamiane po załadowaniem strony, itd; zdarzenia można też definiować samemu, np. ajax:success
 • przykładowe zdarzenia obsługiwane przez przeglądarkę: onclick, onmouseover, onsubmit, onload…
 • kiedy zachodzi jakieś zdarzenie do którego przypisano jakieś funkcje to zostaną one wszystkie wykonane; jeśli takich funkcji nie przypisano – nic się nie dzieje
 • co to jest bubbling?
 • jak przypisać funkcję obsługującą zdarzenie? jak powiązać jakieś zdarzenie z funkcją? najwygodniej jest skorzystać z funkcji zdefiniowanych w jQuery
[Save the Bubbles!]

Ten sam efekt uzyskamy po wklejeniu poniższego kodu do pliku application.js:

app/assets/javascripts/application.js
$(function() {
 $('a[data-type=\"json\"]').on('ajax:success',
   function(event, data, status, xhr) {
    $(this).closest('tr').effect('explode', 1000);
   }
 );
});

Jednak tym razem kliknięta fortunka zostanie usunięta z bazy.

Powyżej korzystamy ze zdarzenia ajax:success zdefiniowanego w jQuery Rails (unobtrusive scripting adapter for jQuery). Na stronie wiki Custom events fired during „data-remote” requests znajdziemy opis pozostałych zdarzeń.

☕☕ Przechodzimy na CoffeeScript

☕☕ Usuwamy plik fortunes.js. Zamiast niego wstawiamy plik fortunes.js.coffee o zawartości:

app/assets/javascripts/fortunes.js.coffee
jQuery ->
 $('a[data-type="json"]').bind 'ajax:success',
  (event, data, status, xhr) ->
   $(this).closest('tr').effect('explode', 1000)

i nazwę tego pliku dopisujemy do application.js.

Usuwanie rekordu via format.js

Zmieniony link z index.html.erb (z usuniętym atrybutem data-confirm):

<%= link_to 'Destroy', fortune,
  method: :delete,
  remote: true %>

Wygenerowany kod HTML:

<a href="/fortunes/25"
  data-method="delete"
  data-remote="true"
  rel="nofollow">Destroy</a>

Jak to działa? Po tych zmianach i odświeżeniu zawartości strony, kliknięcie przycisku „Destroy” nie daje widocznego efektu. Ale na konsoli JavaScript pojawia się komunikat:

DELETE http://localhost:3000/fortunes/8 500 (Internal Server Error)

a w logach aplikacji znajdujemy:

ActionView::MissingTemplate
(Missing template fortunes/destroy, application/destroy with
  {:locale=>[:en], :formats=>[:js, :html], :handlers=>[:erb, :builder, :coffee]}.
Searched in: * ".../sharp-ocean-6085/app/views"):
app/controllers/fortunes_controller.rb:78:in destroy

Oznacza to, że w katalogu app/views brakuje szablonu fortunes/destroy.js.erb. Tworzymy taki szablon. Na razie, aby sprawdzić czy dobrze rozszyfrowaliśmy te komunikaty, wpisujemy w nim funkcję alert:

app/views/fortunes/destroy.js.erb
alert("SUCCESS: usunięto fortunkę");

Sprawdzamy, czy alert działa. Klikamy przycisk „Destroy”. Powinno się pojawić okienko alert.

Jeśli wszystko działa, wymieniamy kod na taki:

app/views/fortunes/destroy.js.erb
$('a[href="<%= fortune_path(@fortune) %>"]').closest('tr').effect('explode');

gdzie zmienną @fortune_path zdefiniowaliśmy w kontrolerze:

def destroy
 # @fortune = Fortune.find(params[:id])
 @fortune.destroy
 respond_to do |format|
  format.html { redirect_to fortunes_url }
  format.json { head :no_content }     #=? { render json: @fortune }
  format.js  # destroy.js.erb
 end
end

Zobacz też dyskusję na stackoverflow, Can Rails Routing Helpers (i.e. mymodel_path(model)) be Used in Models?.

Modal window for show method

Uwaga: Analogicznie możemy przygotować strony dla metod new i edit.

Co to są modals? Opis i demo znajdziemy w dokumentacji JavaScript plugins.

Spróbujemy użyć modal windows do uproszczenia interfejsu — Show+New+Edit.

Bibliotekę modal.js powinna być już zainstalowana. Możemy to sprawdzić przeklikujac do przegladarki uri poniżej:

http://localhost:3000/assets/twitter/bootstrap/modal.js

Powinien się pojwić kod wtyczki.

Zaczniemy od bliższego przyjrzenia się okienkom modalnym frameworka Bootstrap:

rails g controller Modals index

W pliku index.html.erb podmieniamy wygenerowany kod na:

<button type="button" class="btn btn-primary btn-lg" data-toggle="modal" data-target="#myModal">
 Trigger Modal
</button>
<div id="myModal" class="modal fade">
 <div class="modal-dialog">
  <div class="modal-content">
   <div class="modal-header">
    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
    <h4 class="modal-title">Modal title</h4>
   </div>
   <div class="modal-body">
    <p>One fine body…</p>
   </div>
   <div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Close</button>
    <button type="button" class="btn btn-primary">Save changes</button>
   </div>
  </div><!-- /.modal-content -->
 </div><!-- /.modal-dialog -->
</div><!-- /.modal -->

Zmieniamy wygenerowany routing na:

get "modals", to: "modals#index"

Oknem modalnym możemy też manipulować z konsoli JavaScript, na przykład tak:

$('#myModal').modal('show')
$('#myModal').modal('hide')
$('#myModal').modal('toggle')
$('#myModal').modal('toggle')

Możemy też przy okazji wykonywania show/hide/toggle wykonać dowolny kod JavaScript:

app/assets/javascripts/application.js
$(function() {
 console.log("wire up the buttons to dismiss the modal when shown");

 $("#myModal").bind("show.bs.modal", function() {
  console.log("#myModal was shown");
  $("#myModal button").click(function(e) {
   // do something whenever one of the buttons is clicked
   // for demo purposes write to console the content of h4 element
   console.log("h4 content: " + $(this).html());
   // and hide the modal window
   $("#myModal").modal('hide');
  });
 });

 // remove the event listeners when the modal window is hidden
 $("#myModal").bind("hide.bs.modal", function() {
  console.log("remove event listeners on the buttons");
  $("#myModal button").unbind();
 });
});

Remote Show + EJS

EJS to skrót od Embedded JavaScript Template. Szablony EJS kompilowane są do kodu JavaScript. W naszej aplikacji użyjemy kompilatora EJS napisanego w języku Ruby przez Sama Stephenson.

Kompilator instalujemy dopisując gem ejs do pliku Gemfile

gem 'ejs', '~> 1.1.1'

Oto szablon EJS dla show:

app/assets/javascripts/templates/show.jst.ejs
<article id="<%= modal %>" class="modal hide fade">
 <div class="modal-dialog">
  <div class="modal-content">
   <div class="modal-header">
    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
    <h3 class="modal-title">Fortune #<%= id %></h3>
   </div>
   <div class="modal-body">
    <p><%= quotation %></p>
    <p class="source"><%= source %></p>
   </div>
   <div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Close</button>
   </div>
  </div>
 </div>
</article>

Uwaga: Jak przekazywane są zmienne do szablonu jest pokazane w jednym z przykładów poniżej.

Ścieżkę do szablonu dopisujemy do pliku application.js:

app/assets/javascripts/application.js
//= require jquery
//= require jquery_ujs
//= require twitter/bootstrap
//= require templates/show

W oknie modalnym dla Show usunąłem przycisk Back. W tym kontekście nie ma on sensu. Dlaczego?

Jeśli dodamy tylko remote do przycisku z Show, to kod nie będzie rozróżniał przycisków ShowDestroy. Dlatego do listy wartości atrybutu class dopiszemy show:

app/views/fortunes/index.html.erb
<%= link_to 'Show', fortune,
   remote: true,
   data: { type: :json },
   class: "show btn btn-default btn-sm" %>

Dopisujemy do listy class show, tak aby odróżnić przycisk Show od pozostałych przycisków, np. Edit.

Sprawdzamy jak działa takie remote. W tym celu wklejamy do application.js poniższy kod (CSS3: Attribute selectors):

app/assets/javascripts/application.js
$(function() {
 $('a[class^=show]').bind('ajax:success',
    function(event, data, status, xhr) {
  console.log('show button clicked');
  console.log(data);
 });
});

Czy ten kod działa sprawdzamy na konsoli przeglądarki. Po kliknięciu w przycisk Show powinniśmy zobaczyć wypisany JSON z wpisaną klikniętą fortunką.

Jeśli powyższy kod działa, to możemy zabrać się za podłączanie okna modalnego:

app/assets/javascripts/application.js
$(function() {
 $('a[class^=show]').bind('ajax:success', function(event, data, status, xhr) {
  $('body').append(JST["templates/show"]({
   modal: 'fortune-modal', // jakiś unikalny identyfikator
   id: data.id,
   quotation: data.quotation,
   source: data.source }));
  $('#fortune-modal').on('hidden.bs.modal', function() {
   $('.modal').remove(); // remove modal window from DOM
  });
  $('#fortune-modal').modal('show');
 });

 // $('a[class^=destroy]').bind('ajax:success', function(event, data, status, xhr) {
 //  $(this).closest('article').effect('explode');
 // });
});

A little inaccuracy saves a world of explanation.

Remote show + HTE

Remarks:

Template Element to jedna z czterech technologii składających się na WebComponents:

Do pliku index.html.erb wklejamy taki element template:

<template id="modal-show">
 <article id="" class="modal fade">
  <div class="modal-dialog">
   <div class="modal-content">
    <div class="modal-header">
     <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
     <h3 class="modal-title">Fortune #<span></span></h3>
    </div>
    <div class="modal-body">
     <p></p>
     <p class="source"></p>
    </div>
    <div class="modal-footer">
     <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Close</button>
    </div>
   </div>
  </div>
 </article>
</template>

Teraz sprawdzimy, na konsoli naszej przeglądarki, jak działa taki element.

Zaczniemy od wpisania i uruchomienia tego kodu:

'content' in document.createElement('template')

Jeśli wynikiem jest true, to nasza przeglądarka obsługuje element template. W przeciwnym wypadku powinniśmy zmienić przeglądarkę 9-). Ewentualnie możemy użyć jakiegoś polyfilla.

Ręcznie wstawiamy zawartość template na stronę:

var template = document.querySelector('#modal-show');

// get document fragment with article element
var clone = template.content.cloneNode(true);

// populate document fragment at runtime
clone.querySelector('article').id = 'fortune-modal';
// is it possible to use below the object+array destructuring from ES6
// see https://leanpub.com/understandinges6/read
var p = clone.querySelectorAll('p');
p[0].textContent = 'A day without sunshine is like night.';
p[1].textContent = 'Anonymous';
var h3 = clone.querySelector('h3');
h3.textContent = 'Fortune #44';

// Bootstrap depends on jQuery, so we can use it

// activate the template
$('body').prepend(clone);

$('#fortune-modal').modal('show');

Jeśli wszystko działa, to dalej postępujemy podobnie jak w przykładzie z EJS. Przycisk Show zamieniamy na remote:

app/views/fortunes/index.html.erb
<%= link_to 'Show', fortune,
   remote: true,
   data: { type: :json },
   class: "show btn btn-default btn-sm" %>

i podpinamy do niego zdarzenie ajax:success:

$(function() {
 // use delegated event
 $(document).on('ajax:success', 'a[class^=show]',
    function(event, data, status, xhr) {
  var template = document.querySelector('#modal-show');
  var clone = template.content.cloneNode(true); // get document fragment

  // populate document fragment at runtime
  var p = clone.querySelectorAll('p');
  p[0].textContent = data.quotation;
  p[1].textContent = data.source;

  // destructured assignments; introduces p0, p1 into global context
  // [p0, p1] = clone.querySelectorAll('p');
  // [p0.textContent, p1.textContent] = [data.quotation, data.source];

  var h3 = clone.querySelector('h3');
  h3.textContent = 'Fortune ' + data.id;

  var modal_id = 'fortune-modal';

  clone.querySelector('article').id = modal_id;

  // activate the template
  $('body').prepend(clone);

  // clicking Close removes modal window from DOM
  $('#' + modal_id).on('hidden.bs.modal', function() {
   $('.modal').remove();
  });
  $('#fortune-modal').modal('show');
 });
});

Sortable List w Rails 3.2

TODO: Sortable lists powinny też działać w Rails 4. Sprawdzić to!

Nieco uproszczony przykład z Sortable List in Ruby on Rails 3 – Unobtrusive jQuery.

Uwaga: skorzystamy z aplikacji sharp-ocean-6085:

rails g scaffold Todo name:string
rails g migration add_position_to_todos position:integer
rake db:migrate

dodajemy dane testowe:

db/seed.rb
Todo.create([{:name => 'Blender'}, {:name => 'ABC Linux'}, {:name => 'CSS3, szybki start'}])

i migrujemy:

rake db:seed

Poniżej będziemy korzystać z sortable z jQuery UI – demo Sortable.

Javascript do index.html.erb:

index.html.erb
<h1>Listing todos</h1>
<ul id="todos">
<% @todos.each do |todo| %>
 <li id="todo_<%= todo.id %>"><span class="handle">[drag]</span><%= todo.name %></li>
<% end %>
</ul>
<br>
<%= link_to 'New Todo', new_todo_path %>

<% content_for :javascript do %>
 <%= javascript_tag do %>
  $('#todos').sortable({
    axis: 'y',
    dropOnEmpty: false,
    handle: '.handle',
    cursor: 'crosshair',
    items: 'li',
    opacity: 0.4,
    scroll: true,
    update: function() {
      $.ajax({
        type: 'post',
        data: $('#todos').sortable('serialize'),
        dataType: 'script',
        complete: function(request){
          $('#todos').effect('highlight');
        },
        url: '/todos/sort'})
    }
  });
 <% end %>
<% end %>

Do pliku app/views/layouts/application.html.erb dopisujemy zaraz przed zamykającym znacznikem /body:

<%= yield :javascript %>

Kontroler:

class TodosController < ApplicationController
 def index
  @todos = Todo.order('todos.position ASC')
 end

 def sort
  @todos = Todo.scoped
  @todos.each do |todo|
   todo.position = params['todo'].index(todo.id.to_s)
   todo.save
  end
  render :nothing => true
 end

Jeszcze poprawki w CSS:

/app/assets/stylesheets/application.css
.handle:hover {
 cursor: move;
}

oraz w routingu:

config/routes.rb
resources :todos do
 post :sort, :on => :collection
end
root to: "todos#index"

Jak to działa? Na konsoli wypisywane są parametry:

Parameters: {"todo"=>["3", "1", "2"]}

gdzie

3, 1, 2

to kolejność wyświetlanych na stronie elementów li. Oznacza to, że todo z:

id = 3 jest wyświetlane pierwsze (position = 0)
id = 1 jest wyświetlane drugie  (position = 1)
id = 2 jest wyświetlane trzecie (position = 2)

Dlatego, taki kod ustawi właściwą kolejność position wyświetlania:

todo[1].position = ["3", "1", "2"].index("1") = 2
todo[2].position = ["3", "1", "2"].index("2") = 3
todo[3].position = ["3", "1", "2"].index("3") = 1

Proste? Nie? Podejrzeć na konsoli Javascript, w zakładce Sieć, nagłówki w wysyłanych żądaniach.

Nowe rekordy nie mają ustawionego atrybutu position. Dlatego są wyświetlanie na końcu listy. Możemy to zmienić, na przykład w taki sposób:

class Todo < ActiveRecord::Base
 before_create :add_to_list_bottom

 private

 def add_to_list_bottom
  bottom_position_in_list = Todo.maximum(:position)
  self.position = bottom_position_in_list.to_i + 1
 end
end

Teraz nowe elementy pojawią się u dołu wyświetlanej listy. Niestety, ten kod działa tylko z ActiveRecord (?, sprawdzić to).

Dokumentacja