[WB//Rails4]

RVM – zarządzanie wersjami Ruby+Rails

W użyciu jest wiele implementacji i wersji języka Ruby. Dla przykładu: Ruby MRI w wersjach 1.8.7, 1.9.3, 2.0.0, Ruby Enterprise Edition – 1.8.7, jRuby – 1.5.0, Rubinius – 1.0.1, MagLev, IronRuby – 1.0.

Ruby Version Manager umożliwia zainstalowanie i przełączanie się między różnymi implementacjami i wersjami języka Ruby.

RVM – Ruby Version Manager

Dlaczego [RVM] [rvm]? „RVM helps ensure that all aspects of ruby are completely contained within user space, strongly encouraging non-root usage.”

Podstawowe polecenia RVM:

rvm list known
rvm install 2.0.0-p247
rvm list

rvm install 2.0.0-p353
rvm gemset copy 2.0.0-p247 2.0.0-p353

rvm use 2.0.0-p353

rvm --default 2.0.0-p353  # ustawiamy domyślną wersję Ruby
rvm remove --archive --gems 2.0.0-p247

rvm docs generate      # generujemy dokumentację

Podstawowe informacje o zainstalowanych wersjach:

rvm list
rvm current

Więcej szczegółów:

rvm env
rvm disk-usage all # dla sześciu wersji języka ruby + gemy

  Downloaded Archives Usage: 39M
      Repositories Usage: 136M
 Extracted Source Code Usage: 1,1G
       Log Files Usage: 1,5M
        Packages Usage: 1,2M
         Rubies Usage: 293M
        Gemsets Usage: 1,7G
        Wrappers Usage: 472K
    Temporary Files Usage: 4,0K
      Other Files Usage: 7,5M
       Total Disk Usage: 3,2G

rvm disk-usage total

 Total Disk Usage: 3,2G

Zestawy gemów – gemsets

W trakcie instalacji dla każdej wersji Rubiego tworzone są dwa zestawy gemów (ang. gemset):

Instalacja gemów w zestawie gemów global:

rvm @global do gem install rails sqlite3 quiet_assets rspec-rails

a tak usuwamy zestaw gemów:

rvm gemset delete my_places

Lista zestawów gemów:

rvm gemset list

Rails & Bundler

Gemy możemy zainstalować lokalnie, na przykład w katalogu .gems:

bundle install --path=$HOME/.gems

Od tej chwili, polecenie bundle będzie instalować gemy w podanej lokalizacji.

RVM w stylu Gentoo-Linux

W Gentoo nie ma potrzeby instalowania ekstra kontrolera wersji [RVM]. Istnieje ogólno-systemowy mechanizm konfiguracji zainstalowanych pakietów. W skrócie polega on tym, że pakiet który posiada opcje konfiguracji, dostarcza systemowemu "kontenerowi konfiguracji" własny skrypt eselect. Jest to elestyczny mechanizm który przy pomocy jednej komendy systemowej "eselect", pozwla szybko zorientować się:

Zanim zobaczymy to w praktyce, przejdźmy całą ścieżkę od instalacji po konfigurację pakietu.

Ruby on Rails w dystrybucji Gentoo

Prezentowany opis wyszukania pakietów, ich instalacji oraz sprawdzenia aktualnej konfiguracji, pomija szczegóły związane z wersją systemu ( stabilna, niestabilna ) oraz ustawieniami flag kompilacji (USE flags).

Dostępne wersje Rubiego i Rails

Sprawdźmy w systemie jakie wersje: Ruby, Rails są dostępne. Możemy to zrobić metodą:

(i) szybszą – wymaga zainstalowanego pakietu app-portage/eix który podczas instalacji tworzy sobie bazę danych dostępnych pakietów:

eix -e ruby
eix -e rails

(ii) standardową – trwa dłużej, przeszukuje metadane pakietów:

emerge -s ruby
emerge -s rails

Instalacja

Instalacja sprowadza się do wpisania poleceń:

emerge dev-lang/ruby
emerge dev-ruby/rails

lub w jednym kawałku:

emerge emerge dev-lang/ruby dev-ruby/rails

Kod źródłowy pakietów zostanie pobrany, po czym uruchomiona zostanie kompilacja której przebieg możemy śledzić na ekranie – widok radujący serce każdego programisty.

Sprawdzenie opcji konfiguracyjnych zainstalowanych wersji pakietów

Gentoo posiada wygodny mechanizm konfigurowania zainstalowanych pakietów. Służy do tego polecenie „eselect”. Wywołanie polecenia bez parametrów, wyświetli nam listę dostępnych do konfiguracji pakietów lub ustawień systemowych.

Na przykład polecenie:

eselect ruby

wyświetli:

Usage: eselect ruby <action> <options>

Standard actions:
 help           Display help text
 usage           Display usage information
 version          Display version information

Extra actions:
 cleanup          This action is not to be called manually.
 list           Lists available Ruby profiles.
 set <target>       Switches to a ruby profile.
    target         Target name or number (from 'list' action)
 show           Prints the current configuration.

Podobnie polecenie:

eselect rails

wyświetli:

Usage: eselect rails <action> <options>

Standard actions:
 help           Display help text
 usage           Display usage information
 version          Display version information

Extra actions:
 list           List available Ruby on Rails versions
 set <target>       Set a new Ruby on Rails version
    target         Target name or number (from 'list' action)
 show           Manage Ruby on Rails versions
 update          Updates the rails symlink to the latest version
      available

Jeśli przeprowadzone przez nas instalacje, były kolejnymi instalacjami wersji tych pakietów, to z pomocą eselect możemy wybrać wersję Ruby i Rails na której zamierzamy pracować.