[WB//Rails4]

Sublime Text 2

Rzeczy podstawowe

Ukrywamy zbędne rzeczy:

Instalujemy Package Control.

Instalujemy pakiety: z menu Preferences » Package Control wbieramy Install, gdzie wpisujemy nazwę pakietu:

Preferences

» Settings – User:

Preferences.sublime-settings
{
 "color_scheme": "Packages/Color Scheme - Default/Sunburst.tmTheme",
 "font_face": "Terminus",
 "font_size": 14,
 "tab_size": 2,
 "translate_tabs_to_spaces": true,
 "rulers": [78],
 "caret_style": "wide",
 "highlight_line": true,
 "line_padding_bottom": 2,
 "line_padding_top": 2,
 "fade_fold_buttons": false,
 "bold_folder_labels": true
}

» Settings – More » Syntax Specific:

Markdown.sublime-settings
{
 "tab_size": 2,
 "translate_tabs_to_spaces": true
}

Zbędne. Ale dla plików Makefile należy ustawić translate_tabs_to_spaces na false.

» Key Bindings – User:

User/Default.sublime-keymap
[
 { "keys": ["ctrl+\\"], "command": "reindent" },
 { "keys": ["ctrl+k", "ctrl+t"], "command": "title_case" },
 { "keys": ["ctrl+u"], "command": "expand_tabs" },
 // non-break space
 { "keys": ["super+`"], "command": "insert", "args": {"characters": " "} },
 // wtyczki
 { "keys": ["ctrl+shift+."], "command": "erb" },
 { "keys": ["ctrl+shift+t"], "command": "delete_trailing_spaces" }
]

Większy font w status bar

W pliku ~/.config/sublime-text-2/Packages/Theme - Default/Default.sublime-theme dopisać font.size w tym elemencie:

Default.sublime-theme
{
  "class": "label_control",
  "color": [255, 255, 255],
  "shadow_color": [24, 24, 24],
  "shadow_offset": [0, -1],
  "font.size": 18.0
}

Podstawowe skróty klawiszowe

Najważniejsze skróty:

Często używane skróty:

Ruby

Pakiety:

Skróty klawiszowe:

Rails…

Otwieramy katalog z aplikacją Rails. Pliki wyszukujemy za pomocą Goto Anything (ctrl+p).

Nowe snippets dla Rails:

Szablon projektu dla aplikacji Rails:

rails.sublime-project
{
 "folders": [
  {
   "path": ".",
   "folder_exclude_patterns": ["tmp", "log", "vendor", "script", "public"],
   "file_exclude_patterns": ["config.ru", "Gemfile.lock", "Rakefile", ".gitignore"]
  }
 ],
 "settings": {
  "tab_size": 2
 }
}