ROZKŁAD JAZDY

[Douglas Rushkoff]

According to best estimates, only 7% of human communication occurs on the verbal level. Pitch, volume, and other vocal tone account for 35%, and body movements such as gestures and facial expression account for whopping 55%. As we have all experienced, the way a person makes eye contact can mean a whole lot more to us than whatever he is saying.

Douglas Rushkoff

2016.10.08 – zaczynamy!

Notatki do wykładów

 1. Przetrwać z Unixem
 2. Git jest git
 3. Jak zostać Uniksowym guru w kwadrans
 4. Skryptologia stosowana
 5. Bash w przykładach
 6. Nie za krótkie wprowadzenie do LaTeX-a
 7. Nie tylko TeXLive

Laboratoria

Dodatkowe materiały:

Literatura

 1. John Graham-Cumming. Some things I've learnt about programming
 2. FreeBSD Man Pages.
 3. A. Robbins, N. H. F. Beebe. „Programowanie skryptów powłoki”. Helion 2005.
 4. C. Albing, JP Vossen, C. Newham. „Bash receptury”. Helion 2008.
 5. Git Documentation – reference, book, videos.
 6. S. Chacon. Pro Git – professional version control (ściąga).
 7. T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, E. Schlegl. Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX2e (tłumaczenie J. Gołdasz, R. Kubiak, T. Przechlewski).
 8. M. Downes. Short Math Guide for LaTeX.
 9. L. Lamport. „LaTeX. System opracowywania dokumentów”. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2004.
 10. LaTeX2ε Cheatsheet.
 11. Peter Norvig. Teach Yourself Programming in Ten Years.
 12. TeX Live.
 13. TeXWorks IDE.
 14. GUST — Polska Grupa Użytkowników Systemu TeX.
 15. GNU Operating System. Laugh along with GNU.
 16. J. Gruber. Markdown.

Misc

Linki