Nie tylko TeXLive

[Hermann Ebbinghaus forgetting curve]

The forgetting curve illustrates the decline of memory retention in time. […] In 1885, Hermann Ebbinghaus discovered the exponential nature of forgetting.

Na Sigmie zainstalowany jest system TeX z paczki TeXLive. Dokumentację do systemu można pobrać z serwera Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TeX.

W pracowniach będziemy korzystać z najnowszej wersji systemu TeX zawartej w „TeXLive 2010” z programem xetex w wersji 3.1415926-2.2-0.9995.2 i biblioteką kpathsea version 5.1.0.

Do pracy z dokumentami techowymi będziemy używać programu texworks w wersji co najmniej 0.3 (r.511).

Konfiguracja systemu TeXLive

Tylko podstawowe informacje.

TeX Live to ok. 35000 plików (razem, +1GB). Pliki te są umieszczone w „drzewach katalogów” o korzeniach:

<D> directories:
  TEXDIR (the main TeX directory):
   /usr/local/texlive/2013
  TEXMFLOCAL (directory for site-wide local files):
   /usr/local/texlive/texmf-local
  TEXMFSYSVAR (directory for variable and automatically generated data):
   /usr/local/texlive/2013/texmf-var
  TEXMFSYSCONFIG (directory for local config):
   /usr/local/texlive/2013/texmf-config
  TEXMFVAR (personal directory for variable and automatically generated data):
   ~/.texlive2013/texmf-var
  TEXMFCONFIG (personal directory for local config):
   ~/.texlive2013/texmf-config
  TEXMFHOME (directory for user-specific files):
   ~/texmf

Listę korzeni drzewek otrzymamy wykonując polecenie:

kpsewhich -expand-var \$TEXMF

System TeX konfigurujemy edytując plik texmf.cnf. Plik ten odszukujemy w systemie w taki sposób:

kpsewhich texmf.cnf
/usr/share/texmf/web2c/texmf.cnf

Zawartość tego pliku można podejrzeć w taki sposób:

less $(kpsewhich texmf.cnf)

Instalacja TeXLive bezpośrednio z internetu

Na stronie TeX Live availability znajdziemy link do instalki systemu bezpośrednio z internetu „TeX Live installation over the Internet”: Linux Windows.

Po rozpakowaniu archiwum, uruchamiamy skrypt:

sudo ./install-tl

i po chwili widzimy, że będziemy musieli czekać z tydzień, zanim zostaną ściągnięte wszystkie pakiety. Aby przyspieszyć instalację wymieniamy domyślnie ustawiony serwer z którego pobierane są pakiety:

sudo ./install-tl -location ftp://ftp.gust.org.pl/tex-archive/systems/texlive/tlnet/tlpkg/

Domyślne ustawienie drzewek techowych w TeXLive:

TEXDIR (the main TeX directory):
 /usr/local/texlive/2008
TEXMFLOCAL (directory for site-wide local files):
 /usr/local/texlive/texmf-local
TEXMFSYSVAR (directory for variable and automatically generated data):
 /usr/local/texlive/2008/texmf-var
TEXMFSYSCONFIG (directory for local config):
 /usr/local/texlive/2008/texmf-config
TEXMFHOME (directory for user-specific files):
 ~/texmf

tlmgr – TeX Live package manager

System uaktualniamy korzystając z programu tlmgr:

Kilka poleceń na dobry początek:

tlmgr update --all
 Make your local TeX installation correspond to what
 is in the package repository (typically on CTAN).
tlmgr update --list
 Report what would be updated without actually updating anything.
tlmgr show pkgname
 Display detailed information about pkgname,
 such as the installation status and description

(dokumentacja)

[TeXworks]

TeXworks – IDE dla systemu TeX

Do kompilacji programu texworks będą potrzebne pakiety devel:

x-software-development
development-tools
poppler-devel poppler-qt4-devel
qt-devel
hunspell-devel
dbus-devel

oraz system kontroli wersji subversion.

Zaczynamy od pobrania z repozytorium najnowszej wersji:

svn checkout http://texworks.googlecode.com/svn/trunk/ texworks-read-only

Zmieniamy katalog, generujemy plik Makefile, kompilujemy sam program:

cd texworks-read-only
qmake-qt4
make

Jeśli nie było błędów uruchamiamy program:

./texworks

Na koniec kopiujemy program, ikonkę programu oraz ikonkę na pulpit:

sudo cp ./texworks /usr/local/bin/
sudo cp ./res/images/TeXworks-doc-48.png /usr/share/pixmaps/
cp ./texworks.desktop ~/Desktop/
[Marcin Woliński]

Marcin Woliński

Obłożenie klawiatury dla programisty

„Starannie zaprojektowane obłożenie klawiatury, zapewniające dostęp do wszystkich potrzebnych symboli, jest istotnym elementem wygodnego środowiska pracy osoby zajmującej się składem tekstu. W wypadku TeX-a wiele symboli można uzyskać za pomocą poleceń, ale ponieważ powoli standardem kodowania tekstu staje się Unicode, tych znaków, które zostały uwzględnione w Unikodzie, wygodniej jest używać bezpośrednio. Oczywiście pod warunkiem, że nie wymaga to szukania znaków w «tablicy symboli».” Marcin Woliński. Racjonalna polska klawiatura dla programisty i typografa.

Opis instalacji łatki dla Ubuntu ze strony autora:

W terminalu przejść do katalogu /usr/share/X11/xkb/:

cd /usr/share/X11/xkb/

Nałożyć pobraną łatę na pliki definicyjne klawiatury poleceniem patch:

sudo patch -b -p1 < ...ścieżka/do/mwplkeyb.ubuntu9.04.diff

Dla bezpieczeństwa można najprzód wykonać powyższe polecenie na próbę:

patch --dry-run -b -p1 < ...ścieżka/do/mwplkeyb.ubuntu9.04.diff

i dopiero jeśli odpowie, że może z powodzeniem nałożyć wszystkie łatki, wykonać polecenie powyżej.

Uaktywnić ten układ klawiatury w sposób właściwy dla danego środowiska graficznego. W GNOME można go wyklikać z menu

System ↦ Preferencje ↦ Klawiatura
 Układy ↦ Dodaj ↦ Kraj: Polska, Wariant: «International (with dead keys)».

Z terminala można aktywować nasz układ klawiatury dla bieżącej sesji poleceniem:

setxkbmap 'pl(intl)'

Dla trwałego efektu trzeba by je dodać do jakiegoś skryptu inicjującego sesję X Window.

[autorzy Latin Modern]

od lewej: P. Strzelczyk, B. Jackowski, J. M. Nowacki

Fonty Latin Modern

Rodzina fontów Latin Modern w formacie OTF. Ręczna instalacja w systemie? Kopiujemy archiwum do drzewka lokalnego i tam je rozpakowujemy. Na koniec wykonujemy polecenie: mktexlsr (albo texhash).

I-Ching

Ściągamy mój pakiet I-ching Divinations. Instalujemy go i poprawiamy skrypt dod.sh, tak aby korzystał z fontów PFB (a nie z fontów PK).

Teraz uruchamiamy skrypt i po jego wykonaniu oglądamy wróżbę:

gv your-divination.ps

Skrypt dod.sh korzysta z programu tex. Czy zamiast programu tex można użyć programu xetex?

Inkscape

Z manuala: „Inkscape − an SVG (Scalable Vector Graphics) editing program.”

Od siebie dodam, że program jest łatwy w obsłudze, a obejrzenie kilku tutoriali ze strony Inkscape tutorials for the novice artist powinno przekonać do programu niedowiarków.

Pandoc

Cytat: „Pandoc is a Haskell library for converting from one markup format to another, and a command-line tool that uses this library. It can read markdown and (subsets of) reStructuredText, HTML, and LaTeX, and it can write markdown, reStructuredText, HTML, LaTeX, ConTeXt, PDF, RTF, DocBook XML, OpenDocument XML, ODT, GNU Texinfo, MediaWiki markup, groff man pages, and S5 HTML slide shows.”

Linki