SASS

SASS, czyli Syntactically Awesome StyleSheets jest częścią pakietu HAML.

Dokumentacja

Dlaczego SASS?

What’s wrong with CSS? Zagnieżdżone atrybuty, brak zmiennych...

ul {
 color: black;
 ...
}
ul .details {
 color: black;
 ...
}
ul li .details, ul li .first {
 color: white;
 ...
}

Cytat: SASS is a meta-language on top of CSS that’s used to describe the style of a document cleanly and structurally, with more power than flat CSS allows. Sass both provides a simpler, more elegant syntax for CSS and implements various features that are useful for creating manageable stylesheets.

SASS
elementy statyczne elementy dynamiczne
h1 @import
.class !variable
#id =behavior
:attr +behavior

Konwersję plików SASS do CSS wykonujemy z wiersza poleceń:

sass input.sass output.css

Przykłady

Prosty przykład:

#main p
 :color #00ff00
 :width 60%

Reguły zagnieżdżone:

#main
 :width 60%
 p, div
  :font-size 2em
  a
   :font-weight bold
 pre
  :font-size 3em

Referencje do reguły rodzica:

a
 :font-weight bold
 :text-decoration none
 &:hover
  :text-decoration underline
 &:visited
  :font-weight normal

Przestrzenie nazw atrybutów (np. font-, border-):

.funky
 :font
  :family fantasy
  :size 4em
  :weight bold

Powyższy kod jest kompilowany do:

.funky {
 font-family: fantasy;
 font-size: 4em;
 font-weight: bold; }

Stałe (uwaga na znak równości — nie można go pominąć):

!main_color = #00ff00
#main
 :color = !main_color

Opcjonalne przypisania:

!content = "First content"
!content ||= "Second content?"

#main
 :content = content

Directives:

@import red.sass

Komentarze: //, oraz /* ... */.

Domieszkowanie (Mixins)

Definiujemy domieszkę, świadczy o tym znak =, o nazwie large-text:

=large-text
 :font
  :size 28px
  :weight bold

Domieszkę domieszkowujemy w taki sposób:

.page-title
 +large-text
 :padding 4px