Tabelki + CSS

Linki do dokumentacji:

Kolejność rysowania warstw w tabeli:

 1. tabela (table)
 2. grupy kolumn (colgroup)
 3. kolumny (col)
 4. grupy wierszy (thead, tfoot, tbody)
 5. wiersze (tr)
 6. komórki (td, th)

Został jeszcze element caption. Na której warstwie jest on rysowany?

Domyślnie wszystkie elementy mają przezroczyste tło. Style rysowane są kolejno, zaczynając od warstwy tabela i kończąc na komórki.

Przykładowa tabela

W przykładach poniżej zostanie użyta tabela:

<table>
 <tr id="r1">
  <td id="r1c1">1-1</td><td id="r1c2">1-2</td>
  <td id="r1c3">1-3</td><td id="r1c4">1-4</td>
 </tr>
 <tr id="r2">
  <td id="r2c1">2-1</td><td id="r2c2">2-2</td>
  <td id="r2c3">2-3</td><td id="r2c4">2-3</td>
 </tr>
 <tr id="r3">
  <td id="r3c1">3-1</td><td id="r3c2">3-2</td>
  <td id="r3c3">3-3</td><td id="r3c4">3-4</td>
 </tr>
 <tr id="r4">
  <td id="r4c1">4-1</td><td id="r4c2">4-2</td>
  <td id="r4c3">4-3</td><td id="r4c4">4-4</td>
 </tr>
</table>

Tabela ta po narysowaniu przez przeglądarkę (modulo, że strony tego wykładu mają ustawione szerokość tabelek na 100%) wygląda tak:

1-11-2 1-31-4
2-12-2 2-32-3
3-13-2 3-33-4
4-14-2 4-34-4

Będziemy ją wstawiać do takiego dokumentu HTML 5:

<!doctype html>
<meta charset="utf-8" />
<title>Stylizowanie tabel</title>
<style>
table { background: #888; }
/* tutaj będziemy wstawiać kod CSS */
</style>
<!-- tutaj wstawiamy powyższą tabelę -->

Link do tego dokumentu: skel.html.

Uwaga: atrybut style przeszedł do pojemnika style.

Kolorowanie warstw, odstępy, szerokość tabeli

Dodajemy wypełnienie i kolorujemy elementy tak:

td  { padding: 20pt; border: 10px solid black; }
#r1c2 { background: #CCC; }
#r3  { background: #AAA; }
#r3c3 { background: #CCC; }

Aby zobaczyć jak kod CSS interpretuje przeglądarka, kliknij w link obok: warstwy.html.

Otwórz okienko Firebuga i sprawdź jak są interpretowane poniższe deklaracje.

Jak będzie rysowana tabela po dodaniu kolejno:

table {
 background: #888;
 border-spacing: 8px;
 table-layout: fixed; /* auto, inherit */
 width: 500px;
 border-collapse: collapse;
}
td  {
 padding: 20pt;
 border: 10px solid black;
}

Obramowania, składanie obramowań

Tutaj kilka komórek zostało ekstra pokolorowanych:

table {
 background: #888;
 border-collapse: collapse;
 border: 8px outset gray;
}
td      { width: 80px; padding: 20pt; border: 10px solid #C00; }
#r2c1, #r2c2 { border: hidden; }
#r1c1, #r1c4 { border-width: 24px; background: #DDD; }
#r2c4    { border-style: double; border-width: 8px; border-color: #00C; }
#r3c4    { border-style: dotted; border-width: 2px; border-color: #0C0; }
#r4c1    { border-bottom-style: hidden; background: #DD0; }
#r4c3    { border-top: 50px solid silver; }

Aby zobaczyć jak kod CSS interpretuje przeglądarka, kliknij w link obok: obramowania.html.

Jak będzie rysowane kropkowane obramowanie jeśli border-width będziemy zmieniać: 4px, 8px, 10px, 12px itd.

#r3c4 { border-style: dotted; border-width: 12px; }

Rozmiar tabeli

Są dwa modele układu tabeli: fixed i auto. W każdym inaczej obliczana jest szerokość tabeli.

W układzie fixed pierwszy wiersz jest wyróżniony.

table {
 table-layout: fixed;
 margin: 20px 50px;
 width: 600px;
 border-collapse: collapse;
 border-spacing: 0px;
 background: #888;
}
td  { padding: 8pt; border: 2px solid black; }
#c1  { width: 200px; background: #CCC; }
#r1c2 { width: 80px; background: #AAA; }
#r2c3 { width: 400px; background: #CCC; }

Aby zobaczyć jak kod CSS interpretuje przeglądarka, kliknij w link obok: szerokosc-fixed.html.

W układzie auto pierwszy wiersz nie jest wyróżniany. Zmieniamy tylko wartość table-layout:

table {
 table-layout: auto;
}

Aby zobaczyć jak kod CSS interpretuje przeglądarka, kliknij w link obok: szerokosc-auto.html.

Zadanie: Wyliczyć szerokość kolumn tabeli w każdym z układów. Sprawdzić wynik korzystając z rozszerzenia Firebug.