Zadania

HTML

  1. Przygotować walidującą się stronę w HTML 4.01 strict. Strona powinna zawierać następujące elementy: a, blockquote, img, h1, h2, h3, ol, p, ul.

  2. Do przygotowanej strony dodać jeden z szablonów ze strony Free CSS Templates. Strona powinna zawierać menu z linkami do kilku innych stron.

  3. Jeszcze raz dwa poprzednie zadania ale w HTML 5.

Plany zajęć

Przygotować dwie tabelki z planem zajęć — pionową i poziomą. W tabelce pionowej dni tygodnia należy umieścić w główce tabeli, a w tabelce poziomej — w pierwszej kolumnie. Użyć ustalonego (fixed) table-layout.

Tabelki

Uwaga: W rozwiązaniach poniższych zadań należy użyć wszystkich elementów: table, tr, td, caption, thead, tbody, tfoot, colgroup, col. Należy też skorzystać z atrybutów: colspan i rowspan.

Sformatować każdą z tabelek dwa razy: raz tak jak to widać na załączonych obrazkach; drugi raz — dodać kolor, dodać to i owo tak aby było lepiej.