HAML

Dlaczego HAML?

 1. Dobrze odwzorowuje strukturę strony HTML i XML.

 2. Dobrze sprawdza w trakcie przygotowywania widoków (szablonów).

 3. Można łączyć z innymi szblonami, np. ERB, używać jako szablonów do XML.

 4. Problemy z szablonami ERB.

Dlaczego nie używamy HAML?

 1. Ponieważ przyzwyczailiśmy się do widoku HTML.

Jak to działa?

Cut & Paste kilka przykładów ze strony #haml.Documentation

Skonwertować przykłady do HTML za pomocą programu haml.

HAML
elementy statyczne elementy dynamiczne
%html = output
.class - kod ruby
#id -# komentarz

Więcej: div.sidebar#header, .sidebar#header.

Atrybuty: %a{ :href => 'http://maps.google.pl' }.

Tylda ~ (ignoruj indentację).

Program html2haml.

Kompletny przykład (dla wersji 2.1.0)

!!!
%html{'xmlns' => "http://www.w3.org/1999/xhtml", |
   'xml:lang' => "en", |
   'lang' => "en" }
 %head
  %meta{'http-equiv' => 'content-type', |
     :content => 'text/html; charset=utf-8'}
  %link{ :href => "/application.css", |
      :media => "screen",   |
      :rel => "stylesheet",  |
      :type => "text/css", |
      :charset => "utf-8" }
  %script{:src => '/javascripts/jquery.js', |
      :type => 'text/javascript', |
      :charset => 'utf-8'}
  %title hello haml
 %body
  %h1 hello haml
  %p 
   i to by było na tyle, jak mawiał
   prof. Stanisławski.