Google Maps API

Jak zacząć?

 1. Sign up for a Google Maps API key
 2. Read the Maps API Concepts
 3. Check out some Maps API Examples
 4. Read the Maps API Reference

Zaczynamy od wejścia na stronę Sign Up for the Google Maps API i wygenerowania klucza do URL http://localhost.

Teraz kilkamy przycisk Generate API Key, co spowoduje że zostaniemy przekierowani na stronę z informacją:

Your key is:

  1234...

This key is good for all URLs consisting of this registered domain
(and directory if applicable):

  http://localhost/

Uwaga: wygenerowany klucz jest też dobry dla url z wpisanym portem:

http://localhost:4567

Uwaga [4.04.2009]: znalazłem jquery-googlemap, czyli „a jQuery javascript plugin for plug-and-play Google Maps UI”.

Przykład „hello world”

Nieco zmodyfikowany przykład Map Basics

Plik public/google.html:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
 <link href="/favicon.ico" rel="SHORTCUT ICON">
 <link href="/stylesheets/google.css" media="all" rel="Stylesheet" type="text/css" charset="utf-8">
 <script type="text/javascript" src="http://www.google.com/jsapi?key=1234..."></script>
 <script src="/javascripts/jquery.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
 <script src="/javascripts/google.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
 <title>Google Maps</title>
</head>

<body>
 <div id="map"></div>
 <div id="route"></div>
</body>

</html>

Plik google.js:

// load the specific API you want
google.load("maps", "2");

function initialize() {
 var map = new google.maps.Map2(document.getElementById("map"));
 // kawiarnia „U Samanty”, Zakopane
 map.setCenter(new google.maps.LatLng(49.29196, 19.94800), 13);
 map.addControl(new google.maps.SmallMapControl());
 map.addControl(new google.maps.MapTypeControl());

 directionsPanel = document.getElementById("route");
 directions = new google.maps.Directions(map, directionsPanel);
 directions.load("from: Zakopane, Poland to: Nowy Targ, Poland");
}

// call initialize when the page has been loaded
google.setOnLoadCallback(initialize);

Link do tej strony.

Uwaga: Google Maps API Key, dla tego przykładu i innych przykładów został wygenerowany dla URL http://localhost/.

Google AJAX Libs

Reklama: The AJAX Libraries API is a content distribution network and loading architecture for the most popular, open source JavaScript libraries. By using the Google AJAX API Loader's google.load() method, your application has high speed, globaly available access to a growing list of the most popular, open source JavaScript libraries including: jQuery, jQueryUI.

Aby skorzystać z tych udogodnień, musimy pobrać klucz. W osobnym bloku <script /> ładujemy interesujące nas wersje bibliotek:

<script type="text/javascript"
    src="http://www.google.com/jsapi?key=ABCDE..."></script>

<script type="text/javascript" charset="utf-8">
 google.load("maps", "2");
 google.load("jquery", "1");
</script>

Teraz już możemy korzystać z tych bibliotek tak, jakby biblioteki te były ściągane lokalnie. Niewątpliwie jest to wygodne. Oto przykład, gdzie ładujemy biblioteki z serwerów Google; nazwałem go Random Places.

Google JSONP: searching with Google

Przykład z zupełnie innej beczki.

Chcemy na swojej stronie umieścić wyszukiwanie via Google. (Jest już gotowiec.) Dane od wyszukiwarki Google chcemy pobrać w tle (bez przeładowywania strony).

Do takich zadań idealnie nadaje się obiekt XHTTPRequest języka Javascript. Niestety takie podejście nie zadziała. Zabranie tego Same Origin Policy (SOP): danych nie możemy pobierać z innego URL niż URL naszej strony. A adres naszej strony to nie google.pl.

Obchodzimy to ograniczenie, korzystając z techniki JSONP. Aby można było skorzystać z tej techniki, potrzebujemy tylko aby Google przed przesłaniem danych opakował je, tak jak chcemy. A chcemy aby przesłane dane były kodem Javascript, konkretnie wywołaniem funkcji, której nazwę prześlemy z żądaniem.

Będzie to możliwe, jeśli Google będzie chciało z nami współpracować. W API do JSONP jest napisane że będzie chciało o ile je w odpowiedni sposób poprosimy.

Tutaj umieściłem przykład takiej wyszukiwarki jsonp. W przykładzie korzystam z wtyczki jQuery.Form.

Poniżej umieściłem kluczowy kawałek kodu.

$(document).ready(function() {
 $('#GoogleForm').ajaxForm({
  dataType: 'jsonp',
  success: processJSONP, // process data from Google; see the code below
  clearForm: true,    // clear all form fields after successful submit
  // jsonp: 'callback', // the default value
  // resetForm: true,  // reset the form after successful submit
  //
  // $.ajax options can be used here too, for example:
  // timeout:  3000,
  // error: function(xml,status,e) {
  //   alert(e.message);
  // }
 });
});

Kilka uwag dotyczących metody .ajaxForm zdefiniowanej w kodzie wtyczki jQuery.Form i użytej w kodzie powyżej. Metoda ta:

W przykładzie, znacznik form wpisałem tak:

<form id="GoogleForm"
   action="http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/web?v=1.0"
   method="get">

Aby wyświetlić dane podesłane przez Google musimy znać format w jakim są one przesyłane. Przesłane dane można podejrzeć z Firebugiem (zakładki Sieć -> Wszystko). W przykładzie wyświetlam tylko zawartość pola titleNoFormatting.

function processJSONP(data) {
 $('#service').empty(); // wyczyść miejsce na dane z Google

 if (data.responseData.results && data.responseData.results.length > 0) {
  var results = data.responseData.results;
  for (var i=0; i < results.length; i++) {
   $("#service").append(results[i].titleNoFormatting + '\n');
  }
 }
}

Uwaga: Na stronie jQuery Form Plugin jest dużo przykładów. Repozytorium Git z kodem wtyczki znajdziemy tutaj.