Zmniejszamy pliki z pomocą Apacha

Najlepszym sposobem na zmniejszenie rozmiaru pliku jest jego gzipnięcie.

Oto jak konfigurujemy Apacha 2.x:

AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml
    application/xml application/xhtml+xml text/javascript 
    text/css application/x-javascript

ExpiresActive On

ExpiresByType image/gif "access plus 2 days"
ExpiresByType image/png "access plus 2 days"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 2 days"
ExpiresByType text/javascript "access plus 2 days"
ExpiresByType application/x-javascript "access plus 2 days"
ExpiresByType text/css "access plus 2 days"
Header unset ETag
FileETag None
Header add Cache-Control "public"