Odpowiedzi do zadań

REST Web Services

1. Ładowanie pliku:

require 'sinatra'
# użycie: curl -F "upload=@alpha.txt" localhost:4567/sorter
post '/sorter' do
  params[:upload][:tempfile].readlines.sort
end

Dodajemy śledzenie:

curl --trace-ascii - --form "upload=@alpha.txt" localhost:4567/sorter

Więcej przykładów użycia programu: cURL – Manual