Wdrażanie aplikacji z Capistrano

Wdrażamy Education na Apacha z Passengerem

Tworzymy katalog config i wykonujemy polecenie:

capify .

Zostaną utworzone dwa nowe pliki: Capfile oraz config/deploy.rb.

Do pliku Capfile dopisujemy:

namespace :deploy do
 desc "Restart the Passenger process on the app server."
 task :restart do
  run "touch #{current_path}/tmp/restart.txt"
 end

 desc "Stop the Passenger process on the app server."
 task :stop do
  run "echo 'Can not STOP Sinatra application.'"
 end

 desc "Start the Passenger process on the app server."
 task :start do
  run "echo 'Can not START Sinatra application.'"
 end
end

A zawartość config/deploy.rb wymieniamy na:

set :user, "wbzyl"
set :use_sudo, false

set :application, "education"
set :repository, "git://github.com/wbzyl/sinatra_fortune.git"

set :scm, :git
set :branch, "master"
set :deploy_via, :export

set :deploy_to, "/home/wbzyl/www/#{application}"

role :app, "localhost"
role :web, "localhost"
role :db, "localhost", :primary => true

set :keep_releases, "4" # cap deploy:cleanup

Na koniec, dopisujemy do pliku /etc/hosts:

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost education.local

i tworzymy nowy plik /etc/httpd/conf.d/mod_rails_vhosts.conf dla Apacha, w którym wpisujemy:

<VirtualHost *:80>
 ServerName education.local
 DocumentRoot /home/wbzyl/www/education/current/public
</VirtualHost>

Jeśli poprawnie wklepaliśmy cały kod, to poniższe polecenia powinny wykonać się bez błędów:

cap deploy:setup
cap deploy:check
cap deploy:update

Dopiero teraz restartujemy demona apacza (zob. /etc/init.d), który udostępni aplikację pod url http://education.local.

Po zmianach w aplikacji, wykonujemy zazwyczaj kilka z poniższych poleceń:

cap deploy:pending:diff
git commit -m ".. jakiś wpis do log .."
git push
cap deploy:update
cap deploy:restart

Wdrażamy Education na Thina

Plik Capfile dla Thina:

namespace :deploy do
 desc <<-DESC
 Start Thin processes on the app server.
 This uses the rackup command and the config.ru file
 DESC
 task :start , :roles => :app do
  run "/usr/bin/thin -C #{current_path}/config/thin_config.yaml start"
 end

 desc <<-DESC
 Stop the Thin process on the app server.
 DESC
 task :stop , :roles => :app do
  run "/usr/bin/thin -C #{current_path}/config/thin_config.yaml stop"
 end

 desc <<-DESC
 Restart the Mongrel process on the app server.
 This uses the pid stored in the tmp/pids/mongrel.pid file.
 DESC
 task :restart , :roles => :app do
  run "/usr/bin/thin -C #{current_path}/config/thin_config.yaml restart"
 end
end

Plik konfigurujący Thina, thin_config.yaml:

---
environment: production
chdir: /home/wbzyl/www/education/current
address: localhost
user: wbzyl
group: wbzyl
port: 4000
servers: 2
pid: /home/wbzyl/www/education/shared/pid/thin.pid
log: /home/wbzyl/www/education/shared/log/thin.log
rackup: /home/wbzyl/www/education/current/config.ru
max_conns: 1024
timeout: 30
max_persistent_conns: 512
daemonize: true

Uwaga: Szablon takiego pliku wygeneruje sam program jeśli wywołamy go w ten sposób:

thin config -C config.yaml

Pierwsze wdrożenie zaczynamy od wykonania poleceń:

cap deploy:setup
cap deploy:check
cap deploy:update
cap deploy:start

A następne wdrożenia, po git add, commit i push, wykonujemy tak:

cap deploy