Zadania

Rozgrzewka

 1. Przerobić tutorial Try Ruby!

 2. Przygotować kilka przykładów dokumentów dla programu erb. Odszukać w sieci gem Erubis. Jak go można porównać z Erbem?

 3. Przećwiczyć notację Haml, czyli przygotować 3–4 różne przykłady. Przy okazji zapoznać się z notacją Sass.

 4. Przećwiczyć notację Markdown.

 5. Wyszukać kilka ciekawych gemów. Przygotować dla każdego gemu przykład jego użycia.

Fortune

 1. Dopisać kilka cytatów do pliku education.json.

 2. Zmienić widok views/index.erb, tak aby można było wyświetlać wieloakapitowe cytaty. Uwaga: zmienić/rozszerzyć format pliku JSON.

 3. Dodać widok dla cytatów z obrazkiem.

 4. Rozszerzyć routing, tak aby wejście na

   http://localhost/4
  

  spowodowało wyświetlenie 4. cytatu.

Na koniec coś z zupełnie innej beczki:

 1. Uruchomić jakiegoś bloga napisanego w Sinatrze, na przykład Marley'a.

 2. A teraz coś prostszego, mianowicie Jekyll, czyl prosty, blog aware, generator stron statycznych.

Rozbudowywanie Fortune

 1. Dodać obsługę nie istniejących cytatów. Wejście na

   http://localhost/8888
  

  powinno nas przekierować na stronę z informacją o nie istniejącym cytacie o numerze 8888.

 2. Dodać inne kategorie cytatów, zob. źródła pakietu fortune-mod. Zmienić routing, tak aby były obsługiwane URL:

   http://localhost/education
   http://localhost/science
   http://localhost/humor
  

  Zmodyfikować routing, tak aby po wejściu na stronę http://localhost/ wyświetlany był losowo wybrany cytat z losowo wybranej kategorii. Na stronie umieścić element select pozwalający wybrać kategorię z której będzie losowany cytat następny cytat.

 3. Dodać dopisywanie nowych cytatów w formularzu. Rozszerzyć routing o new i show:

   http://localhost/new
   http://localhost/show/4
  
 4. Na stronie głównej aplikacji dodać formularz do wyszukiwania cytatów po autorach oraz po tekście. W formularzu umieścić element select z listą autorów.

REST Web Services

 1. Przepisać aplikację Asides w Haml i Sass.
 2. Wdrożyć Asides korzystając z Capistrano.
 3. Przepisać Asides na Datamapper. Jak korzystać z biblioteki datamapper jest opisane tutaj.
 4. Załadować plik tekstowy do usługi WWW napisanej w Sinatrze, która zwróci jego zawartość posortowaną (po wierszach). Do załadowania pliku użyć programu curl:

   curl --form "upload=@alpha.txt" localhost:4567/sorter
  

  Powyżej emulujemy formularz, w którym użytkownik kliknął przycisk „Submit”. Nazwa ładowanego pliku to alpha.txt, a upload to nazwa elementu formularza do wczytywania plików.

Wysyłanie emajli

Poniższa aplikacja, korzystająca z gemu TMail, umożliwia wysyłanie jednego emaila (plik stmail.rb):

require 'rubygems'
require 'sinatra'
require 'tmail'
require 'net/smtp'

# jak przesłać polskie literki?

before do
 @mail = TMail::Mail.new
 @mail.to = 'matwb@julia.univ.gda.pl'
 @mail.from = 'wbzyl@manta.univ.gda.pl'
 @mail.subject = 'Wiadomosc testowa'
 @mail.body = 'Wiadomosc testowa z localhost via Sinatra/Tmail'
end

post '/signup' do
 Net::SMTP.start( 'localhost', 25 ) do |smtp|
  smtp.send_message(@mail.to_s, @mail.from, @mail.to)
 end
end

Aby wysłać emaila należy:

Zobacz też Spotlight on Gems: TMail

 1. Na FAQ Sinatry, ktoś napisał: You can even use templates to render the body. In email.erb:

   Good day <%%= params[:name] %>,
   Thanks for my signing my guestbook. You're a doll.
   Frank
  

  And in mailerapp.rb:

   post '/guestbook/sign' do
    Pony.mail :to => params[:email],
     :from => "me@example.com",
     :subject => "Thanks for signing my guestbook, #{params[:name]}!",
     :body => erb(:email)
   end
  

  Wykorzystać te uwagi i zmienić kod, tak aby wysyłany email korzystał z szablonu i z params[:name]

Asides