Szablon dla większej aplikacji

Gotowiec z githuba: sinatra-template

A base Sinatra application template. Just fork and build. Yay! Includes DataMapper, RSpec, and Haml, all ready to go.

Konfiguracja

Dependencies and all configuration is done in environment.rb. Your database is also set up here. DataMapper will use sqlite3 by default. Tests use the sqlite3-memory adapter (no configuration needed) .

Add your controller actions in application.rb. Views for these actions are placed in the views directory. Static files, including a stock stylesheet, go in the public directory. Mod els go in the lib directory and are auto-loaded.

Testowanie

Add your specs in spec; just require spec_helper.rb to pre-configure the test environment. A number of samples are provided (including a sample model, which can be removed). To run the specs:

rake spec

Zaczynamy

rake db:migrate
ruby application.rb

Co w kodzie piszczy!

Rodzina Poszepszyńskich, rodzina jakich wiele
Poznacie ich na co dzień, poznacie ich w niedzielę
...
Otwórzmy więc ich drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza, 
Im wiele różnych spraw nawarstwia się i spiętrza.

--- Maciej Zembaty i Jacek Janczarski, 
    Rodzina Poszepszyńskich